ŽUPSKE KUĆE

ŽUPSKE KUĆE

PRVO PRBIVALIŠTE NEUMSKOG ŽUPNIKA        Nismo naišli na podatak gdje se prvi neumski župnik fra iprijan Brkić nastanio 1921. godine kad je u Neumu boravio svega koji mjesec dana. Danas više nema onih koji se tih dana sjećaju, a u biskupijskom arhivu u Mostaru  možda...