DUŽI

CRKVA U DUŽIMA   U Dužima postoji strao groblje na starom putu iz pravca Blaca i Mečinka. Novo groblje je napravljeno na rskrižu puta prema Stocu i kroz Dalmaciju. U novom groblju se prije pedesetak godina pristupilo izgradnji crkve  kojoj bi uz Dužii s Mečinkom i...
CRKVA SV. ANTE (ŠIMUNA I STJEPANA)

CRKVA SV. ANTE (ŠIMUNA I STJEPANA)

CRKVA SV. ANTE -SV. STJEPANA I SV. ŠIMUNA     Crkva u Starom Neumu sagrađena je 1904. godine. Po neuspjelom osnutku župe 1921. služila je kratko kao župna crkva. Godine 1944. stradala je od eksplozije municije koja je u njuoj držana.  Obnovljena je 1958. godiner te...

NOVA CRKVA

Stranica u izradi!!!   SKRAĆENA KRONOLOGIJA IZGRADNJE   NOVE NEUMSKE CRKVE   1995. Na više sastanaka i dogovora civilnih vlasti sa župnikom odlučeno da se mora ispraviti komunistička odredba o Neumu gradu bez crkve. Komunističke vlasti su dale lokaciju...