FOSILI S KOLOJANJA

FOSILI S KOLOJANJA

ZANIMLJIVI FOSILI S KOLOJANJA Na Kolojanju su, prigodom nekih iskopa, pronađeni brojni fosili  Osobito je fosil ribe dobro očuvan. Pronađeno je i “jaje” kako ga nazvaše pronalazači, a mogao bi biti neki oveći školjkaš… Toliko do znanstvene...