HUMSKI ZBORNIK

HUMSKI ZBORNIK

HUMSKI ZBORNIK (Tekst i portal u izradi…)   Znanstvena serija Humski zbornik je u Neumu 1995. Obrađuje prostore Donje Hercegovine, prošlost, sadašnjost, kulturu, kretanje pučanstva, toponimiju i dr. Serija je posebnog karaktera po tomu što je svaki svezak...