Župni svećenici

stu 16, 2023 | Pastoralni radnici

Don Mladen Šutalo, župnik

Rođen je u Stocu, 28. lipnja 1973. godine. Osnovnu školu pohađao je u Hutovu i na Cerovici, a klasičnu gimnaziju u Dječačkom sjemeništu u Zagrebu na Šalati, (1988.-1991.), zatim u Dubrovniku, ali zbog izbijanja rata završio je klasičnu gimnaziju u Splitu u Sjemeništu “Don Frane Bulić”, gdje je i maturirao 1992. godine.

Budući da je bilo ratno vrijeme, teologiju je započeo studirati u Bolu na Braču, te studirao do 1995., petu godinu teologije pohađao je u Zagrebu na KBF-u, gdje je i diplomirao 1996. Šestu pastoralnu godinu završio je u Sarajevu.

Za đakona je zaređen na prvu nedjelju došašća 1997. u sarajevskoj katedrali, a za svećenika u mostarskoj katedrali 29. lipnja 1998. Za svećenika ga je zaredio biskup dr. Ratko Perić. Mladu misu slavi u župi Bezgrešnog začeća BDM u Hrasnu, 2. kolovoza 1998. Mladomisničko geslo glasilo je: “Bog je ljubav”.
Poslije ređenja službuje kao kapelan dvije godine u župi sv. Josipa Radnika na Domanovićima te tri godine u župi sv. Mateja (Rudnik-Orlac) u Mostaru.
Potom je dvije godine boravio na poslijediplomskom studiju dogmatske teologije u Innsbruck-u (Austrija), a zatim se vratio u rujnu 2005., u Mostar, u župu sv. Ivana Apostola i Evanđelista za župnog vikara.
Dekretom Biskupskog ordinarijata Mostar, od 24. kolovoza 2010., imenovan je župnim upraviteljem župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista, a Dekretom Biskupskog ordinarijata Mostar, od 15. siječnja 2020., imenovan je župnikom župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista.
Dekretom Biskupskog ordinarijata Mostar, od 1. srpnja 2021., imenovan je župnikom župe Gospe od Zdravlja u Neumu.

Dosadašnji župnici

Don Ivica Puljić –

Don Aleksandar Boras –

Don Šimun Pavlović –

Fra Ciprijan Boras –

Dosadašnji župni vikari

Don Ante Jukić –

Don Domagoj Markić –

Don Ante Čarapina –

Don Slaven Ćorić –

Don Josip Galić –

Don Boško Obradović –