Župni oglasi

Nedjelja, 20. kolovoza 2023.

RASPORED  SVETIH  MISA

Ponedjeljak, 21. kolovoza

19.00 – Za +FRANU i KATU Žuvelek

Utorak, 22. kolovoza

19.00 – Za +IVANU-IVKU (1. g.) i KRISTU Kristića

Srijeda, 23. kolovoza

06.30 – Za +CVIJU Bačić

Četvrtak, 24. kolovoza

19.00 – Za +ŽELJKA Krmeka – branitelja

             Za sve ++ za koje se nema tko spomenuti

             Za duše u čistilištu

             Za +BOŽICU i ANTU Sunaru

             Za +BOŽU, RUŽU i ZDENKU (g.) Batinović

             Za duše u čistilištu

             Za +RADU i ost. ++ iz ob. Tomašević

             Za +VLAHU i ost. ++ iz ob. Papac

             Za +ĐURU i LUCU Butigan

             Za +IVU (Niko) Glavinića

             Za duše u čistilištu

             Za +MARU Glavinić

             Za +KATU i LUKU Jovića

             Za +STOJU Matuško

             Za +VINKA Bendera te PERU i NIKU Pavlovića

             Za +ŽELJKU Kužić

             Za +TOMISLAVA Leženića

             Za sve ++ iz ob. Matić i Leženić

             Za +VIDU Papac (1. g.)

             Za +ANĐU (g.), VIDU, KAZIMIRA, JOZU, KARLA i MARIJANA Bogdanovića

             Za +CVIJU Brkić (3. g.)

             Za +PAVE Veselić

             Za +TOMISLAVA Sentića

             Za +TIHOMIRA Mišića

Za +STANU Tomić

Petak, 25. kolovoza

19.00 – Za +ANĐU, KAZIMIRA, JOZU, KARLA, MARIJANA i VIDU Bogdanović

Subota, 26. kolovoza

09.00 –                   Duži: Za +PERU i ANICU Čamo

19.00 – Za +ILIJU (Milenko) Matića (3. g.)

Nedjelja, 27. kolovoza – 21. NKG

Župna crkva:

09.00 –                   Za +DRAGICU (1. g.) i MATU Kopilaša

11.00 –                   Pro populo – misa za narod

Nova crkva:

19.00 –   Za +JOSIPA Marčinka

Ponedjeljak, 28. kolovoza

19.00 – Za +ĐURU i LUCU Butigan

Utorak, 29. kolovoza

19.00 – Za +ANDRIJU i IVANU Krešić

Srijeda, 30. kolovoza

06.30 – Za +KARLA Mišetića

Četvrtak, 31. kolovoza

19.00 – Za +MARU Drmić

             Za +BALDU Matića

             Za +MARTINA Puticu

             Za +GRGU i ANICU Matuško

             Za +PAVE Veselić

             Za sve ++ iz ob. Ante Batinovića

             Za +RAFAELU Čamo

             Za sve ++ iz ob. Ivice Kalauza

             Za +VIDU Džonu

             Za +ĐURU Prkačina

             Za +ANICU i DOMANU Marković

             Za +LUKU Terkeša i JOZU Vuletića

             Za +PAULINU Goluža

             Za +JOZU Vuletića

             Za sve ++ iz ob. Boban, Čarapina, Pejić, Vlašić te ost. ++

             Za +RAFAELU Čamo

Za ++ iz ob. Bogoje i Tapalović

Za ++ iz ob. Papac i Matić

Petak, 1. rujna

19.00 – Za sve ++ iz ob. Bogdanović i Bjelopera

Subota, 2. rujna

09.00 –                   Duži: Za +MATU Matuška

19.00 – Za +NIKOLU Leženića

Nedjelja, 3. rujna – 22. NKG

Župna crkva:

09.00 –                   Za +JOSIPA Matića

11.00 –                   Pro populo – misa za narod

17.00 – Vjenčanje: Glavinić – Obad

Nova crkva:

19.00 –   Za +MARTINA, MATIJU, VINKA i MILENKA Prujića

KONCERT DUHOVNE GLAZBE

U ponedjeljak, 21. 8. 2023., u 21 sat u našem crkvenom dvorištu održat će se koncert duhovne glazbe, na kojemu će nastupiti naša poznata imena, koji svojim pjevanjem slave i veličaju Boga, kako u svojim župama, tako i raznim prigodama. Dođimo i podržimo ovaj događaj svojom nazočnošću.

HODOČAŠĆE U POLJSKU

Ako Bog da, planiramo hodočastiti u Poljsku, od 2. do 9. 11. 2023. Broj mjesta je ograničen. Plan puta imate u sakristiji. Za prijavu treba ponijeti kopiju dokumenta i uplatiti 100 eura.

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

Crkveni brak žele sklopiti Josip Glavinić, sin Ivice i Anđe r. Šutalo, župa Gradac i Andrea Obad, kći Mire i Marine r. Palameta, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 3. 9. 2023.

Ako netko zna za kakvu ženidbenu zapreku, dužan je reći u uredu. Mladencima želimo obilje Božjeg blagoslova.

NAŠI  NOVOKRŠTENICI

U subotu, 12. 8. 2023., krstio se Niko Prkačin, sin Martina i Ane r. Bošković. Niko se rodio u Dubrovniku, 29. 5. 2023. Kum mu je bio Nikola Prkačin.

U nedjelju, 13. 8. 2023., krstio se Matej Vuletić, sin Nikole i Mile r. Alerić. Matej se rodio u Mostaru, 27. 6. 2023. Kum mu je bio Ante Ilić.

Čestitam obitelji!

NAŠI  POKOJNICI

U nedjelju, 6. 8. 2023., preminuo je Boko Krešić. Boko se rodio u Vininama, 27. 10. 1941. Ispraćaj i sprovodni obredi obavljeni su u groblju Vinine-Hrasno, 7. 8. 2023.

U ponedjeljak, 14. 8. 2023., preminula je Stana Tomić. Stana se rodila u Ravnom, 26. 6. 1953. Ispraćaj je bio iz Neuma, a sprovodni obredi obavljeni su u groblju Vojno-Bijelo Polje, 17. 8. 2023.

Pokoj vječni daruj im, Gospodine!

ČIŠĆENJE CRKVE

Termin čišćenja dogovaraju oni koji čiste, kad im najbolje odgovara:

Ulice:

Subota, 26. 8. 2023.: Biskupa Čule i Blajburških žrtava.

Subota, 2. 9. 2023.: Bregovi i Crkvice.

Hvala svima na čišćenju crkve.