Župni oglasi

Nedjelja, 9. srpnja 2023.

RASPORED  SVETIH  MISA

Ponedjeljak, 10. srpnja

19.00 – Za +PERU Pavlovića

Utorak, 11. srpnja

19.00 – Za +KRISTU Kristića (21. g.)

Srijeda, 12. srpnja

06.30 – Za +JURU Prkačina

Četvrtak, 13. srpnja

19.00 – Za +ZDRAVKA Jelića-branitelj

             Za +BOBU Čamo (6. g.)

             Za +PERU i CVIJU Njavro

             Za +NIKOLU Sentića

             Za +NEĐU Lovrić

             Za duše u čistilištu

             Za +SLAVKA Bačića

             Za +MIRKA Maslaća

             Za +BOSILJKU Batinović

             Za +RUŽU Marčinko

             Za +CVIJETU, STJEPANA i ANICU Bačić

             Za +ANICU Marčinko

             Za +KAZIMIRA i ANĐU Bogdanović

             Za +JOZU, KARLA, MARIJANA i    VIDU Bogdanovića

             Za +ILIJU Butigana

             Za sve ++ iz ob. Butigan i Krešić

             Za sve ++ iz ob. Ivanković i Krešić

             Za +PERU i RUŽU Jogunica

             Za +ANICU Matić te ost. ++ iz ob.

             Za +ĐURU Lakića

             Za +LJUBU Raguža

             Za +IVANA Pijevića

             Za +ĐURU i IVKU Krmek te ost. ++ iz ob. Krmek

             Za +ANICU i STANKA Matića

             Za +ANITU Vemić

Petak, 14. srpnja

19.00 – Za +IVANA Nikolića

Subota, 15. srpnja

09.00 –                   Duži: Za +JANJU Polunić

19.00 – Za +ILIJU Šutala (6. g.)

Nedjelja, 16. srpnja – 15. NKG

Župna crkva:

09.00 –                   Za +Nikolu Matuška

10.00 – Ilijino polje: Za sve ++ iz ob. Leženića i u čast Gospi Karmelskoj

11.00 –                   Pro populo – misa za narod

Nova crkva:

19.00 –   Za +MARKA Perića

Ponedjeljak, 17. srpnja

19.00 – Za ++ iz ob. Opačak

Utorak, 18. srpnja

19.00 – Na čast Gospi Schenstatskoj

Srijeda, 19. srpnja

06.30 – Za +MARU i ĐORĐA Miholjevića

Četvrtak, 20. srpnja – sv. Ilija Tišbijac

19.00 – Za sve ++ iz ob. Šutalo

             Za +ILINKU Šutalo

             Za +NIKOLU i ZORU Bačić

             Za +MIRKA Maslaća

             Za +LAZARA i FRIDU Previšić

             Za +JOZU, IVANA i MARU Lonac

             Za žive i pokojne iz ob. Matić

             Za +BOSU Batinović

             Za +ZDRAVKA Konjevoda

             Za +ROBERTA Katića

             Za +STANKA i ANICU Matić

             Za +NIKOLU Lovrića

             Za +STJEPANA i LJUBICU Đudarić

             Za duše u čistilištu

             Za sve ++ iz ob. Prović

             Za sve ++ iz ob. Majstorović

             Za +STANKA Menala

             Za +ILIJU-ILKU i MIJU Bjeloperu

             Za duše u čistilištu

             Za +MARKA Perića i VIDU Džonu

             Za +fra SLAVKA Topića i NIKOLU Pejara

             Za +STANU Šimunović

Za +DAVORA Stasjuka te STANU i LAZARA Raiča

Za +NEĐU i ZLATKA Glavinića te ANKU Krmek

Petak, 21. srpnja

19.00 – Za +TOMU Menala

Subota, 22. srpnja

09.00 –                   Duži: Za +ROBERTA Katića (10. g.)

19.00 – Za +IVANA Maslaća (2. g.)

Nedjelja, 23. srpnja – 16. NKG

Župna crkva:

09.00 –                   Za ++ iz ob. Đudarić i Radojević

11.00 –                   Pro populo – misa za narod

Nova crkva:

19.00 –                   Za +MIŠKA Obradovića

ILIJINO POLJE

U nedjelju, 16. 7. 2023., spomendan je Gospe Karmelske. Sv. Misa bit će na Ilijinom polju u 10 sati.

MISA NA GRADINI

Ove godine obilježava se 30 godina od pogibije 24 hrvatska branitelja na lokalitetu Gradina, župa Prenj. Sveta misa slavit će se 13. srpnja u 19 sati kod križa na Gradini. Svetu misu predvodi fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije. Budimo dionici ove žrtve koju slavimo Bogu na čast i braniteljima na spasenje. 

NAŠI  NOVOKRŠTENICI

U nedjelju, 2. 7. 2023., krstili su se:

 – Elena Puljić, kći Ivana i Antonije r. Raguž. Elena se rodila u Mostaru, 18. 5. 2023. Kuma joj je bila Anđela Miletić.

 – Matko Butigan, sin Slavena i Valerije r. Živković. Matko se rodio u Mostaru, 29. 5. 2023. Kum mu je bio Ivan Matuško.

Roditeljima čestitam!

ČIŠĆENJE CRKVE

Redovni termin čišćenja je u 14 sati ili po dogovoru obitelji kad im odgovara. Obitelji koje čiste crkve u naredna dva tjedna:

Zagrebačka: 

Subota, 15. 7. 2023.: Obitelji: Tanje Bošković, Vjekoslava Goluže, Mire Džone, Mare Kristić, Slavke Kuzman, Ivana Kuzmana, Vicka Jogunice, Đure Obradovića, Milana Njavre, Pere Raiča.

Zagrebačka: 

Subota, 22. 7. 2023.: Obitelji: Mire Raguža, Josipa Maslaća, Ante i Slavena Konjevoda, Vere Obradović, Brune Šimunovića, Đure Šutala, Danijela Kulaša, Josipa Njavre, Pere Pavlovića.

Hvala svima na čišćenju crkve.