Župni oglasi

Nedjelja, 5. veljače 2023.

RASPORED  SVETIH  MISA

Ponedjeljak, 6. veljače

18.00 – Za +MIŠKA Butigana

Utorak, 7. veljače

18.00 – Za +MIRKA Markovića

Srijeda, 8. veljače

18.00 – Za +STANKA Šimunovića (g.), VINKU Mihanović te IVU Zlomislić

Četvrtak, 9. veljače

18.00 -Za +č. s. JOAKIMU Ilić (1. g.)

             Za +IVANA i JANJU Konjevod te CVIJU Matić

             Za sve ++ iz ob. Glavaš i Barišić

             Za +VIDU (ž.) Drljo i STANU Božić

             Za +NIKOLU Pejara

             Za sve ++ iz ob. Batinović

             Za sve ++ iz ob. Gorana Petrovića

             Za duše u čistlištu

             Za +LUCU i JOZU Butigana te ost. ++ iz ob.

             Za +NIKU Škobu te ost. ++ iz ob. Škobo

             Za +ĐURU i RUŽU Krešić

             Za +STIPU Bebića

             Za +BOJKU i ANICU Putica

             Za +VIDU Džonu

             Za +ĐURU Lakića

             Za +ANĐU Matić

             Za +CVIJU Glavinić

             Za +MARINU-MARICU Ćorak

             Za +IVU Krešića

Petak, 10. veljače

18.00 – Za sve ++ iz ob. Bogdanović i Bjelopera

Subota, 11. veljače

09.00 –                   Duži: Za +BOŽU, MARU i JANJU Leženić

18.00 – Za +TOMISLAVA Miškovića

Nedjelja, 12. veljače

Župna crkva: u 09.00 sati

09.00 –                   Za +ANU Lujanović

11.00 –                   Pro populo – misa za narod

Nova crkva: u 18.00 sati

18.00 –                   Za +IVICU i BLAŠKU Marića

Ponedjeljak, 13. veljače

18.00 – Za +PERU Pavlovića

Utorak, 14. veljače

18.00 – Za +MARKA i RUŽU Puljić

Srijeda, 15. veljače

18.00 – Za +STANKA i ANICU Matić

Četvrtak, 16. veljače

18.00 -Za +IVANKU Maslać

             Za +KATARINU Lozančić

             U čast Gospi Schönstadtskoj

             Za +ILINKU i ĐURU Krmeka

             Za +ANU i BLAŽA Marića

             Za sve ++ iz ob. Palameta i Marić

             Za +MARU Glavinić i ost. ++ iz ob.

             Za duše u čistilištu

             Za +MARU Bjelokosić

             Za duše u čistilištu

             Za +CVIJU Glavinić

             Za +BOŽU, RUŽU, NEĐU i ZDENKU Batinović

             Za +CVIJU Šutalo

             Za +MIRKA i JELKU Raič

             Za +ILIJU i JANJU Anđelić

             Za duše u čistilištu

             Za +MARU Marković

             Za +VINKA Kneževića

             Za +MONIKU Coulet

             Za +STANKA i ANICU Matić

             Za +BOŽU i MARU Zovko

             Za +MILU Buntića

             Za +IVKU i STJEPANA Babića

             Za sve ++ iz ob. Babić i Kužić

Petak, 17. veljače

18.00 – Za +ANICU Bačić

Subota, 18. veljače

09.00 –                   Duži: Za +RAFAELU Čamo

18.00 – Za +NIKOLU Krešića

Nedjelja, 19. veljače

Župna crkva: u 09.00 sati

09.00 –                   Za sve ++ iz ob. Kralj i Obradović

11.00 –                   Pro populo – misa za narod

Nova crkva: u 18.00 sati

18.00 –                   Za +BOŽU Drmića (g.) i ost. ++ iz ob. Drmić

ŽUPNI VJERONAUK

Župni vjeronauk nastavljamo od ponedjeljka, 6. veljače 2023., po ustaljenom rasporedu.

GOSPA LURDSKA-DAN BOLESNIKA

U subotu, 11. 2. 2023., Crkva slavi Gospu Lurdsku ili Svjetski dan bolesnika. Proglašenjem Dana bolesnika (svibanj 1992.) Ivan Pavao II. nas je htio podsjetiti da su bolesnici među nama, samo se treba osvrnuti i pružiti pomoć. Htio nas je podsjetiti da pomažući bolesniku trebamo poštovati njegovo dostojanstvo jer je bolest, kao i zdravlje, dao Bog i sastavni je dio života.

Posebice preporučujem da dovedete stare i nemoćne taj dan na sv. Misu, gdje ćemo na poseban način moliti i blagosloviti naše bolesnike te ćemo moliti za svo medicinsko osoblje.

Svi oni koji žele primiti bolesničko pomazanje mogu ostati poslije sv. Mise.

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

Crkveni brak žele sklopiti Zvonimir Konjevod, sin Luke i Ruže r. Raič, naša župa i Ivana Šljivić, kći +Mate i Ane r. Brčina, župa Prenj. Vjenčanje je predviđeno u župi Prenj, 18. 2. 2023.

Ako netko zna za kakvu ženidbenu zapreku, dužan je reći u župnom uredu. Mladencima želimo sreću i blagoslov.

NAŠI POKOJNICI

U petak, 20. 1. 2023., preminula je Milka Šanje. Milka se rodila u Brestici/Ravno, 7. 7. 1933. Ispraćaj i sprovodni obredi obavljeni su u groblju na Dobrom Dolu, 23. 1. 2023.

U srijedu, 1. 2. 2023., preminula je Neđa Lovrić. Neđa se rodila u Hutovu, 12. 9. 1965. Ispraćaj i sprovodni obredi obavljeni su u groblju sv. Ante, 2. 2. 2023.

Pokoj vječni daruj im, Gospodine!

ČIŠĆENJE CRKVE

Obitelji koje čiste crkve u naredna dva tjedna:

Mimoza; Neretvanska:

Subota, 11. 2. 2023.: Obitelji: Mire Raič, Luke Šanje, Vesne Butigan, Joze Njavre, Andrijane Matić, Martina Raiča, Zdenka Mimice; Borisa Jonjića, Andrije Krešića, Božice i Stipe Ćapete.

Neretvanska:

Subota, 18. 2. 2023.: Obitelji: Andrije Matuška, Boška Katića, Mare Daničić, Drage Jovanovića, Kreše Zovke, Stjepana Zovke, Mate Krešića, Vlade Krešića, Ante Šutala, Marija Šutala.

Hvala svima na čišćenju crkve.