Župni oglasi

Nedjelja, 8. siječnja 2023.

RASPORED  SVETIH  MISA

Ponedjeljak, 9. siječnja

18.00 – Za +MATU Batinovića

Utorak, 10. siječnja

18.00 – Za +NIKOLU Nokovića (g.)

Srijeda, 11. siječnja

18.00 – Za +ILINKU i ĐURU Kremeka

Četvrtak, 12. siječnja

18.00 – Za +VLADU Martića

             Za +SPASOJA Mustapića

             Za +MARKA Menala

             Za +TOMISLAVA Marenića i ost. ++ iz ob. Marenić

             Za +MILANA i RUŽU Katić

             Za +CVIJU i PERU Njavru

             Za +RUŽU, IVU i ANĐU Vuletić

             Za +DIJANU, VICKA i TOMISLAVA Jurkovića

             Za +CVIJU Glavinić

             Za +MIŠKA i IVANA Glavinića

             Za +STJEPANA i ANTU Leženića

             Za sve ++ iz ob. Leženić

             Za +RAFAELU Čamo

             Za +MARIA Kralja

             Za +VIDU i CVIJU Maslać

             Za sve ++ iz ob. Matić i Šutalo

             Za +JELKU-Jelenu Savić

Petak, 13. siječnja

18.00 – Za +BOKU i ŠIMU Konjevod

Subota, 14. siječnja

09.00 –                   Duži: Za +IVANA Katića (g.)

18.00 – Za +ILIJU-ILKU Bjeloperu

Nedjelja, 15. siječnja

Župna crkva: u 09.00 sati

09.00 –                   Za +BOŠKA Krmeka

11.00 –                   Pro populo – misa za narod

Nova crkva: u 18.00 sati

18.00 –   Za +IVICU Krešića

Ponedjeljak, 16. siječnja

18.00 – Za sve ++ i žive iz ob. Beno

Utorak, 17. siječnja

18.00 – Za +KATU Jonjić

Srijeda, 18. siječnja

18.00 – Za +BOŽICU Putica

Četvrtak, 19. siječnja

18.00 – U čast Gospi Schönstadtskoj

             Za +DRAGU i MARU Ladan

             Za sve ++ iz ob. Miličević

             Za +ANKU Mandurić

             Za +MIRKA Leženića

             Za sve ++ iz ob. Staze Leženić

             Za sve ++ iz ob. Buconjić

             Za +MARTINA, BOJU i CVIJU Prkačin

             Za +IVANA i BOŠKA te ost. ++ iz ob. Knežević

             Za +MARU Bjelokosić

             Za +VINKA Kneževića

             Za +IVKU Gabrieri

Za +CVIJU Glavinić

Petak, 20. siječnja

18.00 – Za +IVU (g.), MIROSLAVA i MAGDALENU Šimić

Subota, 21. siječnja

09.00 –                   Duži: Za +ANDRIJU Matuška

18.00 – Za +NIKOLU Šutala (g.)

Nedjelja, 22. siječnja

Župna crkva: u 09.00 sati

09.00 –                   Za +STOJANA i DANICU                Marčinko

11.00 –                   Pro populo – misa za narod

Nova crkva: u 18.00 sati

18.00 –   Za +PETRA Glavinića

IZ  ŽUPNE  STATISTIKE  2022.

Krštenja:               38                                                         

Prvopričesnika:   31                          

Krizmanika:         37                                          

Vjenčanja:           23          

Sprovoda:            14.

MOLITVENA  OSMINA  ZA  JEDINSTVO SVIH  KRŠĆANA

Doba u godini kad se tradicionalno organizira Molitvena osmina za jedinstvo kršćana održava se od 18. do 25. siječnja. U našoj župnoj crkvi molit ćemo krunicu na tu nakanu.

VAŽNI  DATUMI

PRVA SV. PRIČEST: 16. 4. 2023., u 11 sati

SVETA KRIZMA: 21. 5. 2023., u 11 sati

PATRON ŽUPE: 21. 11. 2023., u 11 sati.

ŽUPNI VJERONAUK

Župni vjeronauk započet ćemo od ponedjeljka, 6. veljače 2023., po ustaljenom rasporedu.

TEČAJEVI  PRIPRAVE  ZA SAKRAMENTALNI  BRAK  U  2023.

Č A P LJ I N A – Pastoralni centar:

Veljača: 24., 25. 2 6. u 19 sati

S T O L A C – Pastoralni centar:

Ožujak: 17., 18. i 19. u 19 sati

n e u m Župna dvorana:

Ožujak: 24., 25. i 26. u 19 sati.

                Molimo sve buduće zaručnike/ce da imaju u vidu ove termine i da na vrijeme obave predbračni tečaj koji je obvezan u našim biskupijama. Za ostala mjesta i dekanate gdje se održavaju tečajevi priprave za sakramentalni brak, možete pogledati na našoj web stranici. Prijedlog je da sudionici na Tečaju, za troškove Tečaja, dadnu svoj doprinos u vrijednosti jedne misne nakane (20 KM).

NAŠI  NOVOKRŠTENICI

U nedjelju, 11. 12. 2022., krstila se Marija Krmek, kći Nikole i Ane r. Marić. Marija se rodila u Mostaru, 12. 11. 2022. Kuma joj je bila Ivana Perić.

U nedjelju, 18. 12. 2022., krstio se Ivan Matić, sin Stanislava i Barbare r. Kuzman. Ivan se rodio u Mostaru, 11. 10. 2022. Kum mu  je bio Ivan Matuško.

Roditeljima čestitam!

NAŠI POKOJNICI

U četvrtak, 29. 12. 2022., preminula je Mara Bjelokosić. Mara se rodila na Drijenu, 13. 5. 1926. Ispraćaj i sprovodni obredi obavljeni su u groblju sv. Ante, 30. 12. 2022.

Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

ČIŠĆENJE CRKVE

Obitelji koje čiste crkve u naredna dva tjedna:

Kneza Mihajla Viševića:

Subota, 14. 1. 2023.: Obitelji: Dragana Galića, Ante Previšića, Kriste Vukasovića, Marice Marčinko, Mire Šutala, Vlatka Šutala, Vicka Bogoja, Ivice Mustapića, Anđelka Njavre, Vicka Šutala.

Mimoza:

Subota, 21. 1. 2023.: Obitelji: Pere Obada, Mirande Čamo, Nedjeljka Babića, Marijana Matića, Živka Matuška, Joze Katića, Mare Marasović, Nikole Lovrića, Srećka Sentića, Pere Konjevoda.

Hvala svima na čišćenju crkve.

BLAGOSLOV OBITELJI-nastavak

DATUM                    U L I C E

9. SIJEČNJA          Gospe od Zdravlja, Hercegovačkog ustanka, Hrvatskih branitelja (do broja 75)

10. SIJEČNJA        Hrvatskih branitelja (od broja 75), Hrvatskih velikana   

11. SIJEČNJA        Humska, Jazina, Kamenice

12. SIJEČNJA        Kardinala Stepinca  

13. SIJEČNJA        Kneza Domagoja, Kraljice Katarine  

14. SIJEČNJA        Kralja Tomislava, Kruščica, Magistrala

16. SIJEČNJA        Mihajla Viševića, Mimoza (do zgrade 149)

17. SIJEČNJA        Mimoza (149), Neretvanska (do ne/parnog broja 21/26)

18. SIJEČNJA        BISKUPIJA – POHOD ORDINARIJATU

19. SIJEČNJA        Neretvanska (ostatak), Neumske bojne

20. SIJEČNJA        Nine Buconjića, Polača, Primorska

21. SIJEČNJA        Put sv. Ante, Radež, Ravanjska

Napomena: Subotom blagoslov obitelji započinje u 10 sati, zbog sv. Mise koja se slavi u Dužima, u 9 sati. Ukoliko dođe do neodgodivih obveza, blagoslov obitelji se pomjera.