Župni oglasi

Nedjelja, 26. lipnja 2022.

RASPORED  SVETIH  MISA

Ponedjeljak, 27. lipnja

19.00 –                   Za +KARLU Prkačin

Utorak, 28. lipnja

19.00 –                   Za +STIPU Bebića

Srijeda, 29. lipnja

19.00 –                   Za +MARU Perić (1. g.)

Četvrtak, 30. lipnja

19.00 –                   Za duše u čistilištu

             Za +STJEPANA, LUCU, JOSIPA te ost. ++ iz ob. Matić

             Za +JOZU, BOŽICU i ANDRIJU Butigana te ost. ++ iz ob. Butigan

             Za +JELENU Pranjić

             Za +NEDJELJKU Sentić

             Za +IVANA Bogdana

             Za +JURU i MARIJU Jazvić

             Za +JOSIPA Marčinka

             Za +NIKU Pavlovića

             Za duše u čistilištu 

             Za sve ++ iz ob. Staze Leženić

             Za sve ++ iz ob. Buconjić

             Za +BOŽICU Papac

             Za +VIDU Šutala

             Za +KARLA Mišetića

             Za duše u čistilištu

             Za +DUŠKA Alavanju

             Za sve ++ iz ob. Krešić i Perić

             Za sve ++ iz ob. Menalo i Kralj

             Za +ĐURU i BOŽICU Maslać

             Za +MARU i ILIJU Udženiju

             Za duše u čistilištu

             Za +CELU i VIKTORA Markova

             Za +ĐURU Glavinića

             Za +IVICU, STJEPANA i PAULINU Galić

Petak, 1. srpnja

19.00 –                   Za +NEDJELJKA i ost. ++ iz ob. Pavlović

Subota, 2. srpnja

09.00 –                   Duži: Za +BOBU Čamo

19.00 –                   Za +PEJU Opačka

Nedjelja, 3. srpnja

Župna crkva: u 09.00 sati

09.00 –                   Za +ZORU Maslać

11.00 –                   Pro populo – misa za narod

Župna crkva: u 19.00 sati

19.00 –                   Za sve ++ iz ob. Ivanković i Krešić

Ponedjeljak, 4. srpnja
19.00 – Za +č. s. VITOMIRU Rezo
Utorak, 5. srpnja
19.00 – Za +STOJANA Glavinića
Srijeda, 6. srpnja
19.00 – Za +DAVORA Stasjuka
Četvrtak, 7. srpnja
19.00 – Za +branitelje ZORANA i IVICU Boškovića
Za +VERONIKU Raguž
Za +STJEPU i RUŽU Bačić
Za +JANJU Lovrić
Za +IVANA Glavaša
Za sve ++ iz ob. Džono
Za sve ++ iz ob. Vuletić
Za +MIŠU, JANJU, BLAŠKU, LUKU, MARU i IVANA te ost. ++ iz ob. Krmek
Za +NEDU Radman, JOSIPA-JOKU te PERU Bjeloperu
Za +MARIJU Raič
Za +CVIJU Čović
Za +STOJANA Glavinića
Za sve ++ iz ob. Nikolić i Pavličević
Za +IVANA Nikolića
Za +JOZU Barišića
Za +MIRKA Markovića
Za +MARU Marić
Za duše u čistilištu
Za +EMU, VITU i MARKA
Za +ALEKSANDRA i CVIJETU Milanović
Za +JURU, EVU i SLAVKA Nikolića
Za sve ++ iz ob. Čoić
Za +NIKOLU i ROSU Perić
Za +NEDJELJKA Pavlovića
Za +IVANA Vasilja i ANTU Mustapića
Petak, 8. srpnja
19.00 – Za +TOMISLAVA Leženića
Subota, 9. srpnja
09.00 – Duži: Za +ADOLFA – ADU Čamu
19.00 – Za sve ++ iz ob. Perić i Džono
Nedjelja, 10. srpnja
Župna crkva: u 09.00 sati
09.00 – Za +KAZIMIRA i ANĐU te ost. ++ iz ob. Bogdanović
11.00 – MLADA MISA U GRACU
Nova crkva: u 19.00 sati
19.00 – Za +RUŽU i PERU Jogunicu

UMJETNIČKA KOLONIJA 2022.

Umjetnička kolonija Zvijezda mora održat će se u dvorištu naše župne crkve, od 1. do 3. srpnja 2022. Svaku večer, poslije večernje sv. Mise bit će prigodan kulturno-umjetnički program i svi ste dobrodošli.

Napomena: Večernja sv. Misa u nedjelju, 3. srpnja 2022., bit će u župnoj crkvi u 19 sati (zbog zatvaranja umjetničke kolonije).

MLADA MISA U GRACU

Ako Bog da, u nedjelju, 10. 7. 2022., u 11 sati bit će Mlada misa našega mladomisnika iz susjedne župe don Nikše Pavlovića. Lijepo bi bilo, tko može da pođe na svečano misno slavlje.

Napomena: Te nedjelje, 10. 7. 2022., u našoj župnoj crkvi neće biti sv. Mise u 11 sati.

ČIŠĆENJE CRKVE

Obitelji koje čiste crkve u naredna dva tjedna:

Ulica Hrvatskih branitelja:

Subota, 2. 7. 2022., u 14 sati: Obitelji: Željka Vukorepa, Željka Vuletića, Vicka Raguža, Matana Putice, Mate Njavre, Dane i Zvonimira Pavlovića.

Ulica Hrvatskih branitelja:

Subota, 9. 7. 2022., u 14 sati: Obitelji: Gordane Obad, Blaške Obada, Ivice Katića, Ankice Krmek, Pave Daničića, Luke Mustapića, Marka Tapalovića.

Hvala svima na čišćenju crkve.

NAŠI  NOVOKRŠTENICI

U nedjelju, 12. 6. 2022., krstila se Marija Daničić, kći Pere i Vanje r. Marković. Marija se rodila u Mostaru, 18. 2. 2022. Kuma joj je bila Marina Krujić.

U nedjelju, 19. 6. 2022., krstio se Marin Lovrić, sin Marija i Nikoline r. Matić. Marin se rodio u Mostaru, 4. 5. 2022. Kum mu je bio Ivo Dadić.

U subotu, 25. 6. 2022., krstio se Filip Vuletić, sin Krešimira i Anite r. Džono. Filip se rodio u Londonu, 11. 2. 2022. Kuma mu je bila Danijela Rašić.

Roditeljima čestitamo!

NAŠI  POKOJNICI

U petak, 10. 6. 2022., preminuo je Jozo Katić. Jozo se rodio u Dužima, 25. 9. 1943. Ispraćaj i sprovodni obredi obavljeni su u groblju u Dužima, 14. 6. 2022.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

NAŠI  DAROVATELJI

Za crkvu (KM): Mladenci Podnar-Nikolić 180, Eva Nikolić 100, Luka Prkačin 200, Željko Crnčević 100, Matija Krešić 50, Željko Matić 100, Stjepan Menalo 100, Nikola Katić 50, Krunoslav Sentić 100, Mato Matuško 100, N. N. 100, Željko Raič 100, Zdenko Matić 200, Ante Šutalo 150, Vladimir Konjevod 100, Pero Babić 200, Ob. Marija Džebe 100, krizmanica Danijela Mandurić 100, N. N. 100, Marko Katić 100, Pero Bogdanović 200, Mladenci Josip i Daria Njavro 200, N. N. 200, N. N. 80.

Za župne potrebe i redovinu (KM): N. N. 100, Eva Nikolić 100, Nikola Papić 200, Ivica Obad 100, Mato Krmek 100, Luka Prkačin 200, Željko Crnčević 100, Matija Krešić 50, Željko Matić 100, Mladen Kužić 100, Stjepan Menalo 100, Nikola Katić 100, Mato Matuško 100, Jakov Glavinić 100, Venko Ćubela 50, Časne sestre 100, Zdenko Matić 100, Ante Šutalo 50, Vladimir Konjevod 100, Pero Babić 100, Željko Jogunica 100, N. N. 200, Marko Katić 100, Milenko Obradović 50, Vesna Bakula 100, N. N. 50, Stana Jurković 50.

Za Caritas – Kruh sv. Ante (KM): N. N. 20, Mato Krmek 10, Luka Prkačin 50, Anđa Žilić 50, Željko Crnčević 20, Željko Matić 40, Nikola Katić 20, Mato Lovrić 40, Mato Matuško 20, Jakov Glavinić 20, Zdenko Matić 20, Olga Kalauz 10, Ob. Bondža 10, N. N. 10, Marica Previšić 15, N. N. 100, Snježana Prižmić 40, N. N. 50, Tonka Perić 40, Ob. Menalo 5, Mirjana Marević 30, Ankica Obšivač 30, Ivanka Raič 30, Ljilja Ćupurdija 20, Manda i Alojz 25, N. N. 10.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): Jakov Glavinić 20, Nada i Pero Konjevod 50, Jozo Kralj 20, Mišel Butigan 20, Ivan Butigan 20, Ob. Đure Lakića 20.

Za renoviranje crkve sv. Ante (KM): Marina Maslać 50, N. N. 100, Od krštenja Marina Lovrića 100, Silvana Janković 200, Fahrudin Pjanić 11000, Aljoša Čampara 1000, Ob. Marenić 200, Irena Jurković 100, Dom zdravlja 300, Apartmani Jadranka 200, Zlatarna Filigran 200, Opačak 100.

Za renoviranje crkve u Dužima (KM): Od sprovoda +Joze Katića 810 KM.

Svim darovateljima iskrena hvala!