Župni oglasi

Nedjelja, 15. svibnja 2022.

RASPORED  SVETIH  MISA

Ponedjeljak, 16. svibnja

19.00 –                   Za sve ++ iz ob. Kralj i Krmek

Utorak, 17. svibnja

19.00 –                   Za sve ++ iz ob. Krešić i Milinković

Srijeda, 18. svibnja

19.00 –                   U čast Gospi Schönstadtskoj

Četvrtak, 19. svibnja

19.00 –                   Za +PAVU Žilića (g.)

             Za sve ++ iz ob. Žilić i Božić

             Za +ANDRU Čamu

             Za +ŠĆEPU i IVU Maslać

             Za +IVANA Bogdana

             Za +LJUBOMIRA i KATICU Lučić

             Za +ŠĆEPANA Marića

             Za +č.s. JOAKIMU Ilić

             Za +FLOBERTA i MARIJU Kondrljekaj

             Za +PAVU Žilića

             Za +STJEPANA Đudarića

             Za +JANJU, VINKA i STOJANA Kneževića

             Za duše u čistilištu

             Za +IVKU Raguž

             Za +STOJANA Glavinića

             Za +MARTINA Puticu

             Za +VERONIKU Raguž

             Za +MARIJU-MARINU Raič

             Za +IVANA Marčinka

             Za +STANKA i MARU Obradović

             Za +IVU (Niko) Glavinić

             Za +CVIJU Čović

             Za +BOŽU, RUŽU, NEĐU i ZDENKU Batinović

             Za +ILIJU Bogdana

             Za +ZVONKU Tomljenović i ANGELU Udženija

             Za +MIHU i ZORKU Obradović

             Za +NEDJELJKA, LOVRU i MARU Tapalović

             Za +IVANA Bogdana

Petak, 20. svibnja

19.00 –                   Za sve ++ iz ob. Đure Bogdanovića

Subota, 21. svibnja

09.00 –                   Duži: Za +NIKOLU Čamu

19.00 –                   Za +NIKICU Šutala i ost. ++ iz ob. Šutalo

Nedjelja, 22. svibnja

Župna crkva: u 09.00 sati

09.00 –                   Za +SLAVKU Batinović

11.00 –                   Pro populo – misa za narod

Nova crkva: u 19.00 sati

19.00 –   Za +MARU Glavinić

Ponedjeljak, 23. svibnja

19.00 –                   Za +MARU Krešić (g.)

Utorak, 24. svibnja

19.00 –                   Za +BOŠKA i MARU te ost. ++ iz ob. Butigan

Srijeda, 25. svibnja

19.00 –                   Za +MOMIRA Ilića (1. g.)

Četvrtak, 26. svibnja – UZAŠAŠĆE

09.00 – Sveta Misa na nakanu župe

19.00 –                   Za +ŽELJKA Krmeka (branitelj)

             Za sve ++ iz ob. Kužić i Babić

             Za sve ++ iz ob. Majstorović i Prović

             Za +VINKA Raiča

             Za sve ++ iz ob. Raič i Krmek

             Za +VIDU Džonu

             Za +ŽELJKA Krmeka

             Za +NIKOLU i FANIKU Vujnović

             Za +VERONIKU Raguž

             Za +JOSIPA Marčinka

             Za +IVICU – IVU Jakeševića

             Za +RUŽU Konjevod

             Za +IVU i MANDU Mišković

             Za +JOZU i IVU Menalo

             Za +IVANA Glavaša

             Za sve ++ iz ob. Bogdan

Petak, 27. svibnja

19.00 –                   Za sve ++ iz ob. Štrbac

Subota, 28. svibnja

09.00 –                   Duži: Za +IVICU i BOŽICU Čamo te DANICU Obradović

17.00 –                   Vjenčanje: Podnar – Nikolić

19.00 –                   Za +NIKOLU i KATU Bijelić

Nedjelja, 29. svibnja

Župna crkva: u 09.00 sati

09.00 –                   Za +JANJU i LOVRU Raiča

11.00 –                   Pro populo – misa za narod

Nova crkva: u 19.00 sati

19.00 –                   Za +CVIJU Sentić i RUŽU Žulj

UZAŠAŠĆE – SPASOVO

U četvrtak, 26. 5. 2022., svetkovina je  Uzašašća Gospodnjega ili Spasovo. Slavi se 40 dana nakon Kristova uskrsnuća. Završetak je Isusova ukazivanja apostolima. Uzašavši na nebo neprestano nas zagovara kod Oca i po Duhu svome nas vodi i privlači k sebi, poštujući našu slobodu. Dokaz je spasa svakom čovjeku koji se Spasitelju odazove, zato se zove Spasovo. Svete mise u našoj župi su u 9 i 19 sati.

KLANJANJE ZA MLADE

U subotu, 28. 5. 2022., u 20 sati (Nova crkva) imat ćemo klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom za sve naše mlade. Posebice pozivam krizmanike da dođu zahvaliti Bogu za primljene darove Duha Svetoga.

ČIŠĆENJE CRKVE

Obitelji koje čiste crkve u naredna dva tjedna:

Ulica Gospe od Zdravlja:

Subota, 21. 05. 2022., u 14 sati: Obitelji: Andrije Krmeka, Luke Martića, Andrije Miškovića, Mate Miškovića, Franje Menala, Roberta Hubjara, Pere Glavinića i Ive Gavran.

Ulica Hercegovačkog ustanka:

Subota, 28. 05. 2022., u 14 sati: Obitelji: Pave Konjevoda, Srećka Kriste, Grge Raiča, Dragana Matića (2), Nike Krmeka.

Hvala svima na čišćenju crkve.

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

Crkveni brak žele sklopiti Tomislav Podnar, sin Ivana i Biserke r. Barić, župa Rudeš – Zagreb i Sanja Nikolić, kći Domina i Lidije r. Milanović, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 28. 5. 2022.

Ukoliko netko zna za neku ženidbenu zapreku dužan je reći u župnom uredu. Mladencima želimo obilje Božjeg blagoslova!

NAŠI NOVOKRŠTENICI

U nedjelju, 1. 5. 2022., krstio se Matej Matuško, sin Andrije i Marije r. Batinović. Matej se rodio u Splitu, 4. 3. 2022. Kum mu je bio Branimir Begušić.

U nedjelju, 1. 5. 2022., krstio se Emanuel Šutalo, sin Sretena i Ane r. Stijepić. Emanuel se rodio u Dubrovniku, 11. 1. 2022. Kum mu je bio Hrvoje Petrović, a krstio ga je don Marko Šutalo, župnik u Kruševu kod Mostara.

U nedjelju, 8. 5. 2022., krstio se Leo Leženić, sin Zvonimira i Ivone r. Međugorac. Leo se rodio u Mostaru, 14. 3. 2022. Kum mu je bio Dario Krtalić.

Roditeljima čestitam!

NAŠI  DAROVATELJI

Za crkvu (KM): Ob. Vlade Krešića 50, Ob. Međugorac 100, Mladenci: Juras-Matić 250, Prvopričesnici: Jona Sentić 50, Ante Krešić 50, Lana Rezo 100, Emanuel Matić 200, Petra Konjevod 50, Tea Obradović 100, Tamara Perić 130, Mihael Butigan 50.

Za župne potrebe i redovinu (KM): Neđo Čamo 100, Ob. Vlade Krešića 100.

Za Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Ob. Vlade Krešića 50, Krešo Bulum 200, N. N. 20.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): Anđa Mišković 30, Ruža Raič 20, Marin Matić 30, Ob. Andrije Krmeka 20, Marjan Šutalo 20.

Za renoviranje crkve sv. Ante (KM): Ante Glavinić 100, Hotel NOVUM doo Neum 500, OPAČAK d.o.o. Neum 100, Ozana Janja Krešić 50, Ilija Bjelopera 200, Autoservis Čamo 200.

Svim darovateljima iskrena hvala!