Župni oglasi

Nedjelja, 5. rujna 2021.

RASPORED  SVETIH  MISA od 6. do 19. rujna

Ponedjeljak,  6. rujna

19.00  –           Za +ZDENKU Barać (zadušnica)

19.00  –           Za +ILIJU Matića

Utorak, 7. rujna

18.00 –            Vranjevo selo: Za sve ++ iz ob. Savić

19.00  –           Za +ĐURU Čamu

19.00  –           Za +MARIJA Matića

Srijeda, 8. rujna – MALA GOSPA

10.00 –            Vranjevo selo: Za +SLAVKA i JOSIPA Savića

19.00  –           Za sve ++ iz ob. Ljiljanić i Krmek

19.00  –           Za +IVANA Glavinića          

Četvrtak, 9. rujna

19.00  –           Za +MARU Kordun

19.00 –            Za +IVKU Krešić      

Petak, 10. rujna

19.00 –            Za +IVU Glavinića

19.00  –           Za +BOŽU i ŽELJKA Mandurića     

Subota, 11. rujna

09.00 –            Duži: Za +MATU i IVANU Čamo

16.30 –            Vjenčanje: Arapović – Butigan

18.00 –            Vjenčanje:  Lakić – Martinović

19.00 –            Za +MARU i JOZU Zorić

Nedjelja, 12. rujna

Nova crkva: u 7.30 i 19 sati

07.30 – Pro populo (Misa za narod)

19.00 – Za +MARU i NIKOLU Marčinka

Župna crkva: u 9 i 11 sati

09.00 – Za +MARU i NIKOLU Marčinka

11.00 – Na nakanu župe

Ponedjeljak,  13. rujna

19.00 –            Za +VLAHU Matića (1. godišnjica)

19.00 –            Za +DRAGICU Kralj

Utorak, 14. rujna-UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA

19.00 –            Za +NIKOLU i MIRJANU Obradović

19.00 –            Za +STANKA Grbavca (godišnjica) 

Srijeda, 15. rujna

19.00 –            Za +STOJANA Šutala 

19.00  –           Za +VLAHU Matića 

Četvrtak, 16. rujna

19.00 –            Za sve ++ iz ob. Bjelopera i Bogdanović

19.00 –            Za sve ++ iz ob. Ivke Jandrić

Petak, 17. rujna

19.00 –            Za sve ++ iz ob. Pažin

19.00  –           Za sve ++ iz ob. Majstorović i Prović

Subota, 18. rujna

09.00 –           Duži: Za +BOŽICU, PERU i ANDRU Čamu

19.00  –           Za sve ++ iz ob. Šimunović i Obradović 

19.00 –            U čast Gospe Schönstattske

Nedjelja, 19. rujna

Nova crkva: u 7.30 i 19 sati

07.30 – Pro populo (Misa za narod)

19.00 – Na nakanu župe

Župna crkva: u 9 i 11 sati

09.00 – Za +PAVU Žilića

11.00 – Na nakanu župe

ZAHVALA DON IVICI PULJIĆU I DON ANTI JUKIĆU

Kao novi župnik ovom prilikom zahvaljujem se dosadašnjem župniku don Ivici Puljiću, koji je djelovao u ovoj župi punih 26 godina, don Anti Jukiću koji je godinu dana proveo u ovoj župi djelujući kao župni vikar te ostalim suradnicima koji su na bilo koji način djelovali u ovoj župnoj zajednici. Don Ivica ostaje među nama kao duhovni pomoćnik te će svojim savjetima i duhovnom pomoću biti nama na raspolaganju.  Don Anti želimo puno Božjeg blagoslova na novoj službi osobnog tajnika msgr. Petra Palića, biskupa. Preporučujemo se u Vaše molitve!

VAŽNE NAPOMENE

Budući da se u mnogim stvarima tek uhodavam kao novi župnik, želio bih da sve stvari koje se tiču župe i župnih potreba obavljate u župnom uredu. Župni ured nalazi se u prizemlju župne kuće. U župni ured možete doći za bilo koju vašu potrebu.

 – Krštenje: Za krštenje djeteta potrebno je doći do župnog ureda barem dva tjedna prije predviđenog termina. Sa sobom ponijeti kopiju rodnog lista djeteta i Potvrdu od kuma/e da može kumovati (ukoliko kum/a nije s terena naše župe) te popuniti Prijavnicu za krštenje.

 – Vjenčanje: Za vjenčanje potrebno je da mladenci osobno dođu do župnog ureda barem mjesec dana prije i sa sobom ponesu krsni list (ukoliko nisu kršteni u ovoj župi) i potvrdu o sudjelovanju na zaručničkom tečaju (koji je obvezan u našoj biskupiji). Za sve ostale informacije dogovorit ćemo se u župnom uredu.

 – Sprovod: Za prijavu sprovoda potrebno je doći do župnog ureda i ispuniti Prijavnicu za sprovod te urediti ostale pojedinosti. 

 – Potvrde: Za bilo koju potvrdu osobno trebate doći do župnog ureda. Potvrde za kumstvo vade one osobe kojih se to tiče. Znači, potvrdu za kumstvo ne može izvaditi: susjed, roditelj, prijatelj, baka/djed itd. Ponavljam, papire za vjenčanje donose osobno mladenci i potvrde za kumstvo vade oni kojih se to tiče.

 – Stari, nemoćni/bolesni: Ako imate starije osobe/bolesne u kući ili bolnici, javite nam, pa ćemo ih rado pohoditi, porazgovarati i ako treba svetim sakramentima okrijepiti.

 – Vjeronauk: Ako Bog da, župni vjeronauk planiramo uvesti za sve uzraste osnovne škole. Ukoliko želite da vaše dijete pohađa župni vjeronauk (raspored ćemo naknadno odrediti), treba doći do župnog ureda i ispuniti Upisnicu za vjeronauk. Upis na župni vjeronauk bit će od 6. – 18. rujna 2021. Posebice potičem kandidate za Prvu sv. Pričest i sv. Krizmu da to učine na vrijeme.

 – Župne aktivnosti: Svi oni koji žele sudjelovati u životu župe kao ministranti, čitači, pjevači, … trebaju također popuniti prijavnicu u župnom uredu.

Sva djeca, koja žele ministrirati ili čitati na sv. Misama neka dođu u subotu, 11. 9. 2021., u 10 sati.

 – Prigodni dar: U župnom uredu možete nabaviti i prigodni dar (krunice, moći, Biblije, Katekizam katoličke crkve, molitvenike, itd.) za sebe ili drugoga.

PRETPLATA  ZA  MAK (Mali koncil)

Kao duhovni pastiri, brinemo se da u što većem broju dolazi i vjerski tisak u naše domove. Tako već sad molimo roditelje (na vrijeme) da do kraja rujna 2021., prijavite i pretplatite svoju djecu koja žele primati MAK, preko ovog župnog ureda. Cijena godišnje pretplate iznosi 150 HRK. Mak prati školsku godinu, tako da se počinje primati od rujna 2021., pa sve do lipnja 2022.

ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

Crkveni brak žele sklopiti:

 – Davor Arapović, sin Slavka i Snježane r. Škobić, župa sv. Mateja – Mostar i Antonela Butigan, kći Ivice i Mire r. Kitin, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u našoj župi, 11. 09. 2021.

 – Denis Ivan Pugar, sin Vladimira i Brankice r. Čukman, župa Uznesenja BDM – Marija Bistrica i Katarina Perić, kći Ivana i Tonke r. Landeka, naša župa. Vjenčanje je predviđeno u župi Uznesenja BDM – Marija Bistrica, 18. 09. 2021.

Ako netko znade za kakvu ženidbenu zapreku dužan je reći u župnom uredu.

Mladencima želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!

NAŠI NOVOKRŠTENICI

U subotu, 4. 9. 2021., krstila se Klara Soldo, kći Borisa i Marije r. Jurković. Klara se rodila u Mostaru, 1. 7. 2021.Kuma joj je bila Gracijela Marić, a krstitelj don Mladen Šutalo, župnik.

Roditeljima čestitamo!

NAŠI DAROVATELJI
Za crkvu: Mladenci Damir i Ana 200 KM, Petra Bačić 50 KM, N. N. 300 €, N. N. 100 KM, N. N. 50 €, Gradska ljekarna 200 KM, N. N. 50 KM, Mirela Raguž 600 HRK, mladenci Mario i Mara Soldo 300 KM, mladenci Zvonimir i Dragana 200 KM, N. N. 1000 KM, Bruno i Gordana Šimunović 200 KM.
Za župne potrebe – redovina: Petra Bačić 50 KM, Tereza Krulj 50 KM, Mirela Raguž 200 HRK, Bruno i Gordana Šimunović 100 KM.
Svim darovateljima iskrena hvala!

ZAŠTO ŽUPNI VJESNIK?

Dragi župljani župne zajednice Gospe od Zdravlja iskreno Vas sve pozdravljam ovim putem, kao Vaš novi župnik. Neka ovo bude moj pozdrav svima dok se osobno ne upoznamo. Posebice želim pozdraviti sve bolesne župljane, koji nažalost ne mogu, a vjerujem da bi tako rado došli u crkvu i na sv. Misu.

Župni vjesnik bit će jedan od vidova naše komunikacije. Da bi vjernici ove župe bili informirani o životu i radu naše župne zajednice, odlučili smo izdavati dvotjedni župni VJESNIK, koji će formatom i opsegom vjerujemo biti dovoljan za osnovne informacije.

Uz Župni vjesnik imamo i web stranicu naše župe, tako da se možete uvijek na vrijeme informirati o svemu što Vas zanima iz života župe.

Na prvoj stranici Vjesnika pratit ćemo događanja u Općoj i Mjesnoj Crkvi, a po potrebi i u svijetu, donosit ćemo riječ više o liturgijskim svetkovinama i blagdanima.

Na drugoj stranici, donosit ćemo raspored dnevnih svetih misa za dva tjedna kao i raspored nedjeljnih misnih slavlja. 

Na trećoj stranici donosit ćemo uglavnom kateheze za prvopričesnike, krizmanike, roditelje kao i sve vjernike, koje će nam svima služiti za duhovnu izgradnju. Ako bude potrebe koristit ćemo i 3. stranicu za župne obavijesti.

Na četvrtoj stranici bit će župni oglasi. Na istoj stranici donosit ćemo popis svih darovatelja: za crkvu (izgradnju/obnovu), za redovinu (potrebe župe i njezinih djelatnika), za Caritas-Kruh sv. Ante (potrebe onih koji materijalno oskudijevaju). Pa koliko je tko u mogućnosti. Ništa nije malo, ako je darovano s ljubavlju! Zatim ćemo donositi ženidbene navještaje, naše novokrštenike, naše pokojnike itd. U Župnom vjesniku nekada će biti više, a nekada manje informcija.

Ukoliko primjetite neku pogrešku, posebice vezano za misne nakane ili darovatelje – slobodno nam javite.

U svakom slučaju bilo bi dobro da u svakoj obitelji “završi” po jedan primjerak Vjesnika.

Namjera izlaska Župnog vjesnika je da sve župne informacije budu u svakom trenutku dostupne svim vjernicima, ali i da se dodatno skrati vrijeme čitanja oglasa pod sv. misama.                                                  Vaš župnik don Mladen Šutalo