Župni oglasi

Nedjelja 1. VIII. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI  od  26. VII.  do 1. VIII.   2021.

 Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati.
*
– U utorak je bl. Augusti Kažotić
*
– U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu
*
– U petak je PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO.*
 
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (2):  Za p. Maricu – Mirjanu Prkačin, n. obitelj
                    Za p. Ljubu, n. kći Ljuba Matić
                     Za p. iz ob. Ćorić, n. Ilija
                    Za p. Tomu Lujanovića, n. obitelj
*
Utorak (3):  Za p. Jozu Marasovića, n. obitelj
                    Za p. Ivana Nikoliaća, n. Dario
                    Za p. Mišu Bendera, n. Dragan
                   Za p. Iliju Bogdana n. sestra Ilena
*
Srijeda (4):  Za p. Niku i Danicu Prkačin, n. Drago
                    Nikola Prkačin za pokojne
                     Za p. Maricu Mirjanu Prkačin, n. Luka
                     Za p. Maricu Mirjanu Prkačin, n. Lazo i Mirjana
    *
Četvrtak (5):Za p. Zdravka i Tonija Bačić, n. majka Mira
                 Za p. iz ob. Žulj i Sentić, n. Nada
                 Za p. Vencela Žulja, n. Nada
                 Za p. Anicu i Stanka Matić, n. Mato
       *
Petak (6):  Za p-g Božu i Snježanu Grbešić, n. obitelj
                 Za p. Maricu Mirjanu Prkačin, n. ob. Nike Sentića
                 Za p. Maricu Mirjanu Prkačin, n Ivanka i Milenko Knežević
                 Za p. iz ob. Jovanović, n. Mara Čamo
      *
Subota (7):  Duži u 9:      Za p. Anicu Matuško, n,. obitelj
                     Crkva:           Za p. iz ob. Bilić, Lučić i Blažević, n. Mirela
                                          Za p. Ivana i Maru Menalo, n. Cvija Obad
                                         Za p. Dragiicu i Veru, n. Pero
                                         Za p. Željka Ivankovića, n. Ruža Konjevod
  *
Nedjelja (8):  Župska cr. u 9:     Za p. Ivanu Krešić, n. Ivan
                                       u 11:     Za p. Ivana Glavinića, n. obitelj
                    Nova cr. u 7 i 30:     Za p Antuna, Josipa i Matija Jasenka Sremac
                                     u 19:     Za p. Josipa Marčinka, n. Vedrana Mišetić
                                                 Za p. Josipa Marčinka n. učiteljica
*
U ovom su tjednu prvi petak i subota , prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.
   *
Stigao je novi broj Crkve na kamenu
*
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
JERKO KONJEVOD, sin. p.. Josipa i Mirjane r. Jaraka   .   i
ANDREA MAROS, kći Jozina i Mirjane r. Ramnjak
 *
     Preminula je u Gospodinu opremljena sv. sakramentima Mara Krešić. r. Šutalo. Pomolimo se za pokoj njezine duše!