Župni oglasi

Nedjelja 25. VII. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI  od  26. VII.  do 1. VIII.   2021.

Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati.
*
– U ponedjeljak  su sveti Joakim i Ana
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (26):      Zas p. Iliju Matića, n. Davorka
                           Za p. iz ob. Leženić, n. Nada
                           Za p. Stjepana i Antu Leženić, n. Nada
                           Za p-g Ivu Glavinića, n. Marijana Matić
*
Utorak (27):        Za p. Đuru Čamo, n. obitelj
                           Za p. Veru i Ilinku Šutalo, n. ob.
                           Za p. Mirka Leženića, n. Staza
                           Za p. Josipa Marčinka, n. Nikola
*
Srijeda (28):      Za p. Ivku i Radu Korać, n. Dubravka Miledrag
                           Za p. Anđelka Bačića, n. obitelj
                           Za p. Mandu Jogunica, n. Cvija Konjevod
                           Pero Babić za svoje pokojne
   *                                  
Četvrtak (29):    Za p. Ljubicu Đudarić, n. ob.    
                           Za p. Peru Bačića, n. ob.
                           Za p. Stanu Leženić, n. obitelj
                           Za p. Maru Perić, n. obitelj
     *                               
Petak (30):         Za p. Karla Mišetića, n. obitelj
                           Za p. Josipa Konjevoda, n. obitelj
                           Za p. Slavka i Janju Perić, n. Ruža Krešić
                           Za p. Peru i Maru Vidić, n. Bernard
   *                                  
Subota (31): Duži u 9:    Za p. Pasku Bačića, n. obitelj
                     Crkva:          Za p. Karla Mišetić, n. obitelj
                                         Za p. iz ob. Krešić i Milinković, n. Andrija i Nada
                                         Za p. Mitra i Maru Obradović, n. Đuro
                                         Za p. Tomu Obradovića, n. Đuro
        *                             
Nedjelja (1):  Župska cr. u 9:     Dragan Njavro za svoje pokojne
                                                   Za p. Josipa Marčinka, n. Ivka i Mato Marić
                                      u 11:    Za p. Iliju Matića, n. unuk Mirko
                   Nova cr. u 7 i 30:    Snježana Raguž za pokojne
                                     u 19:      Za p. Iliju Matića, n. Jagoda  +   Z a   n a r o d
*
U ovom je tjednu prva nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa.
    *                                                           
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
IVAN SKOKO,  sin Nikoliin i Kate r. Puljić   –    i
ANDREA RADOŠ kći Alojzova i  Mande r. Jurendić
 *
Do Godpe od Zdravlja primamo samo mise na odluku!