Župni oglasi

Nedjelja 18. VII. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI  19.  do 25. VII.  2021.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati.
*
  • U utorak je sveti lija prorok večernja sv. misa u 19 sati
  • *
  • U četvrtak je sveta Marija Magdalena večernja sv. misa u 19 sati
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (19):   Za p. Katicu i Ljubomira, n. kći Mirela Lučić
                        Za p. Pavu Žilića, n. obitelj
                        Za p. iz ob. Topić i Đandara, n. obitelj
*
Utorak (20):   Za p. Nikolu i Zoru Bačić, n. sin Ivica
                        Za p. iz ob. Bogdanović i Bjelopera, n. Pero i Ana
                       Za p. Mirku, Peru i Mandu Ivanković, n. Nada Previšić
*
Srijeda (21):   Za p. Nenada Križanovića, n. obitelj
                       Za p. Tomu Menala, n. ob. Hubjar
                        Za p. Iliju i Božicu Mustapić, n. Anica Krešić
              *
Četvrtak (22):    Za p. Ivana Glavinića, n. Goran i Tanja Moro        
                        Za p. Vidoja, Veroniku, Janju i Božu, n. Vjeko Džakula
                        Za p. Luku Katića, n. obitelj
       *      
Petak (23):      Za p. Peru  Krešića i ost. p. n. Ozana
                        Za p. Janju Lovrić, n. sin Mato
                        Za p. iz ob. Matić i Vujnović, n. Tiho i Nikolina
    *         
Subota (24):      Duži u 9: Za p. Roberta Katića, n. brat Marink
                          Za p. Luju Katića, n. Rosa (D-104
         Crkva:        Za p. iz ob. Džono i Krndelj, n. Mišo i Slobodanka
                           Za p. Danicu i Đuru Bogdan, n. Ilija
                            Za p. Za p. Miška Obradovića, n. Ivo i Nada
        *     
Nedjelja (25):  Župska cr.    u 9:     Za p. Zdenka Biokšića, n. sestra Vesna Pavlović
                                           u 11:       Za p.Maru Gabrieri, n. sestra Neđa Leženić
                          Nova cr. u 7 i 30:     Za p. iz ob. Lovrić, n. Mato
                                                           Z a   n a r o d
                                          u 19:       Za p. Jozu i Mandu Matić, n. Marko
*
Sakrament svete ženidbe po zakonima sv. Crkve žele sklopiti:
 
HRVOJE MLAKIĆ, sin Slavin i Anđe r. Markešić  –   i
MAJA MASLAĆ, kći Ivicina i  Ruže r. Jurković