Župni oglasi

Nedjelja 11. VII. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI  12.  do 18. VII.  2021.

Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati.
*
– U utorak je Gospa Bistrička.
*
– U petak je Gospa Karmelska. misa ba Ilijinom Polju u 10 sati.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
Ponedj. (12):        Za p. Kristu Kristić, n. Ivka
                             Za p. Roberta Katića i Đuku Matuška, n. Miro Škobo
                            Za p. Matka Butigana i Matu Matuška, n. Miro Škobo
 *
Utorak (13):      Za p. Zorana i Mirjanu Šuman, n. sin Pavo
                         Za p. Peru i Ružu Jogunica, n. sin Miro
                         Za p. don Ivana Pavlovića, n. Pero
*
Srijeda (14):     Za p. Marka Perića, n. Martin
                         Višeslav i Gordana Krešić za svoje pokojne
                        Za p. Anicu Leženić, n. Ivana Batinović
    *
Četvrtak (15):   Za p. Anicu i Stanka, n. Mira Obradović
                         Za p. Mariju i Floberta Koljnrekaj i Karlu Prkačin, n. susjedi
                         Za p. Kralu Prkačin, n. prijatelji
 *
Petak (16):  Il. Polje:     Obitelji Leženić u čast Gospe Karmelske
                                       Za p. iz. ob. Leženić
                  Crkva:         Za p. Iliju Butigana, n. supruga Vesna
                                      Za p. Anicu i Stanka Matića, n. sin Ivica
                                      Za p. iz ob. Maslać i Krešić, n. Đuro i Anka
*
Subota (17:          Duži u 9:     Za p. Roberta Katića, n. Ivana
                              Crkva:         Za p. Milana i Ranka Savića, n. obitelj
                                                Za p. don Slavka Maslaća, n. Ilko
                                              Za p. Ivana Nikolića, n. Ivan Raič
 *
Nedjelja (18):  Župska cr. u 9:      Za p. Don Boška i don Zdravka, n. Ružica Sentić
                                                      Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
                                       u 11:       Za p. Juru Krešića, n. brat Darko
                    Nova cr. u 7 i 30:        Z a   n a r o d
                                      u 19:       Za p. Dragu Šolaja, n. Ivica Matić
?
Do primopredaje primamo samo prve godišnjice za i mise koje možemo slati u Mostar.