Sveti Toma apostol

lip 25, 2021 | Vijesti

Sveti Toma, 3. srpnja

Sveti Toma Apostol je bio blizanac pa ima i nadimak “Didim”. Bio je apostol drugačijeg stila od drugih. Nije odmah povjerojao pripovijedanju žena i drugih apostola da je Isus uskrsno od mrtrvih id a im se uzkazivao pa je dobio i nepopularni nadimak “Nevjerni”. Međutim nakom što je i sam nakon tjedan dana bio među apostolima prigom Isusovog ponovnog ukazanja temeljito se obratio i otada je osobito izgarao u propovijedanju Krista uskrsloga. Prema tradiciji  otišao je u Indiju propovijedati evanđelje. U Indiji su nazad nekoliko stoljeća otkriveni kršćani koji na osobit način  slave nekoga Tomu i po njemu se zovu “Tomini kršćani”. Misli se da bi to mogli biti neki od onih koje je obratio sveti Toma.