Sv. Ivan Krstitelj

lip 25, 2021 | Vijesti

Sv. Ivan Krstitelj, 24. lipnja.

Roditelji sv. Ivana Krstitelja bili su Zaharija i Elizabeta. Dugo nisu mogli imati djece.  Prigodom prinosa kada u Svetištu nad svetištima u Hramu Zahariji se ukazao anđeo Gabriel i objavio mu da će, premda su i  on i njegova žena Elizabeta bili u staračkoj dobi, dobiti sina kome je Bog namijenio ulogu Spasiteljeva preteče da mu pripravi dolazak. Živio je isposnički u pustinju, a na rijeci Jordanu krstio vodom one koji su se kajali da im se oproste grijesi. Tako je krstio i Isusa. Tom prigodom se čuo Očev glasa “Ovo je Sin moj ljubljeni” a Duh Sveti je sišao na Isusa u obliku goluba. Sve se to dogodilo da označi veličinu sakramenta našeg krštenja po kome i mi postajemo sinovi i kćeri Božje. Budući da je svima bez sustezanja kritizirao grijeh, zamjerio se ženi kralja Heroda pa mu je odrubljena glava.