Župni oglasi

Nedjelja 27. VI. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI   od 28. VI. do 4. VII.  2021.

 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati.
 – U utorak su sv. Petar i Pavao. Večernja sv. misa u 19. sati
– U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu
– U subotu je sv. Toma apostol
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (28):    Za p. Niku i Zoru Pavlović, n. Pero
                         Za p. Ivicu i Stjepana Galića, n. obitelj
                         Za p. Marka, Pavu i Marka
*
Utorak (29):    Za p. Ljubicu Đudarić, n. ob.
                         Za p. Peru i Jakova Đudarić, n. Stjepan
                         Za p. Juru Krešića, n. sestra Ružica
*
Srijeda (30):    Za p. Karla Mišetića, n. obitelj
                         Za p. Josipa Konjevoda n. obitelj
                         Za p. Lucu Marić, n. Luca Tomašević
                               Za p. Katu i Vlahu Papac, n. Luca Tomašević
      *
Četvrtak (1):    Za p. Peju Opačka, n. sin Josip
                         Za p. Anicu i Vinka Šutala, n. kći Marija
                         Za p. Maru  Krešić, n. Martin
*
Petak (2):        Za p. Maricu-Mirjanu Prkačin, n. obitelj
                         Za p. Lovru i Slavku  n. obitelj Trogrlić
                         Za p. Ružu, Martina i Ivana, n. Vinka Blažević
                         Za p. Anicu, Nikolu, Jozu, Nedjeljka, Milku, Gorana n. Ozana Pavlović
 *
Subota (3): Duži u 9:     Za p. Anicu Matuško, n. Blaško
                      Crkva:         Za p. Zoru Maslać, n. Josip
                                         Za p. Mišu Krmeka, n. obitelj
                                         Za p. Janju Krmek, n. obitelj
   *
Nedjelja (4):  Župska cr. u 9:   Za p. Matu Menala, n. Cvija Obad
                                       u 11:   Za p. iz ob. Katić, n. Ljilja Matuško
                   Nova cr. u 7 i 30:   Z a  n a r o d
                                     u 19:     Za p. Đuru Raiča, n. obitelj
*
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije svetih misa