Župni oglasi

Nedjelja 20. VI. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI   od 21. do 27. lipnja 2021.

Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati.
*
  – U četvrtak je sv. Ivan Krstitelj. Večrnja sv. misa u novoj crkvi u 19 sati.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (21):    Za p. Nedjeljka i Anicu, n. Nikša Mišković
                         Za p. Šćepu Leženića, n. obitelj
                         Za p. Nenada Križanovića, n. obitelj
*
Utorak (22):    Za p. Maru Krmek, n. Ilija
                         Za p. iz ob. Obradović i Boro, n. Ljubica Menalo
                         Za p. Ivicu Raiča, n. obitelj
*
Srijeda (23):    Za p. Nikolu Jonjića, n. kći Božena
                         Za p. Martina Puticu, n. supruga Stana
                         Za p. Đuru Čamo, n. obitelj
      *
Četvrtak (24):  Za p. Željka Krmeka, n. obitelj
                         Za p. Mladena Mandarića, n. Marinko Matić
                         Za p. don Slavka Maslaća, n. Ilko
*
Petak (25):       Za p. Juru Krešića, n. obitelj
                         Za p. Angelu Udženija,n. sestra Stoja Matuško
                         Za p. Anicu Matuiško, n. obitelj
   *
Subota (26):   Duži u 9:     Za p. Neđu Matuška, n. Ana
                          Crkva:         Za p. Iliju Matića, n. Davorka
                                            Za p. Ivana Nikolića, n. Mariela Šutalo
                                            Za p. Ivana Nikolića,n. Boško Matuško
  *
Nedjelja (27):  Župska cr. u 9:      Za p. Juru i Mariju Jazvić, n. Mira Mišetić
                                         u 11:     Za p. Josipa Marčinka, n. obitelj
                     Nova cr. u 7 i 30:      Z a   n a r o d
                                       u 19:      Za p. Đuru Glavinića, n. Zora Crnčević
*
      Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
JOSIP PERIĆ, sin Ivanov i Matije R. Barić  –
ANA KONJEVOD, kći Nikolina i p  Željke r. Bogdan