Župni oglasi

Nedjelja 13. VI. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI   od 14. do 20. lipnja 2021

 Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (14):       Za p. Lovru Raiča, n. Nikša
                           Za p. Ivana Puticu, n. sin Josip
                            Za p. Luku Katića, n. obitelj
*
Utorak (15):       Za p. Stjepu Matića, n. brat Nikola
                           Za p. Jozu i Zorana Nuića, n. Nada Pavlović
                           Za p. Vencela Žulja, n. Jozep
*
Srijeda (16):      Za p-u Borku, n. Davorka Glavinić
                           Za p. Srtanka Matića, unuci Matea i Ivan
                           Za p. Maricu Radenović, n. Mato Sentić
        *
Četvrtak (17):    Za p. Željka Mandurića, n. brat Tomislav
                           Za p. Anu i Blaža, n. Ivka Kriste
                           Za p. Ivana i Božicu Putica, n. Tiho
*
Petak (18):         Za p. Angelu Udženija, n. Mariela Šutalo
                           Za p. Cviju Bačić, n. Nada Obradović
                           Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
   *
Subota (19): Duži u 9:    Za p. Ivana Matuško, n. obitelj
                                         Za p. Ivanu Lovrić, n. obitelj
                      Crkva:          Za p. Matka Butigana, n. obitelj
                                          Za p. Pavu Žilića, n. obitelj
                                          Za p. Jozu Krešića, n. obitelj
 *
Nedjelja (20):  Župska cr. 9:   Mirjana Matuško, za svoje pokojne
                                     u 11:    Za p. Božicu Papac, n. Božo Šutalo
                  Nova cr. u 7 i 30:    Z a   n a r o d
                                     u 19:    Za p. Ilku i Janju Anđelić, n. Lidija i Željka
*
 Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti
 
TOMISLAV GLAVINIĆ, sin Ivicin i Anđe r. Šutalo   –   i
ANA OBAD, kći Ante Obada i Željke r. Sušić
      i
ZVONIMIR LEŽENIĆ, sin. p. Mirka i Staze r Buconjić   –   i
IVONA MEĐUGORAC, kći Tomislavova i Vesne r. Milanović
*
   Preminuo je u Gospodinu naš župljanina JURE KREŠIĆ opremljen svetim sakramentima. Pomolimo se za pokoj njegove duše!