Nedjelja 6. VI. 2021.

lip 4, 2021 | Gostovanja

UPSKI  OGLASI   od 7.  do 13. VI.  2021.
Svete mise iduće nedjelje su ş malim izmjenama:
Župska crkva: pučka sv. misa u 9. Mise u 11 sati nema jer je u crkvi sv. Ante u 11 sati. s prigodom za sv. ispovijed od 10 i 30..
Nova crkva: jutarnja sv. misa u 7 i 30 i večernja u 19 sati.
*
– U petak je Presc, Srce Isusovo. Misa u Dužima u 11 i u crkvi u 19. sati.
– U subotu je uočnica sv. Anti, ispovijed od 17 misa u 18. Misa u župskoj crkvi u 19 sati.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (7):        a p. Stoju i Jozu Dragičević, n. Vesna Krešić
                           Za p. Boju, Maru i Boška, n. Ana Grbešić
                           Za p. iz ob. Glavinić i Raič, n. Ruža
*
Utorak (8):        Za p. iz ob. Menalo i Sentić (641)
                           Za p. Žarka i Anicu Biokšić, n. kći Vesna Pavlović
                           Za  p. Ivana Glavinića, n. obitelj
*
Srijeda (9):         Za p. Ivanu Krešić, n. obitelj
                           Za p. Miroslava Šimića, n. obitelj
                           Za p. iz ob. Markanović, Dalmatin i Prkačin
   *
Četvrtak (10):    Za p-g Ivu Glavinića, n. obitelj
                          Za p. Miška i Luciju Raguć, n. kći Ivanka Knežević
                           za p. Božicu Maretić n. Nedjeljka Menalo
*
Petak (11):  Duži: u 11:   Za p. Ivana Matuška, n. ob.
                                         Za p. Ivanu Lovrić, n.obitelj
                   Crkva:          U čast Srca Isusova, molitvena zajednica
                                           Za p. Slavka Savića, n. obitelj
   *
Subota (12): Sv.Ante 18:      Za p. Antu Čapeta, n. obitelj
                                               Za p. Janju Batinović, n.  Milka
                       Crkva:               Za p. Karla Mišetića, n. brat Mario
                                               Za p. Dragu Kralj, n. Jozo i Neđa
        *
Nedjelja (13):  Župska cr. u 9:     Z a    n a r d o d
                                         u 11:     Za p. Antuna i Slavku Batinović,n. Teo Čuljak
                                                     Za p. Mariju i Ignacija Ljubić, n. Francika Krmek
                     Nova cr. u 7 i 30:     Za p. Bracu Trbić, n. Finka
                                          u 19:   Za p. Ivana i Cviju Raguž, n. Anđela Krešić
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti
*
DAVID-PERO KUSALO, sin Perin i Vedrane r. Gobin   –   i
ANTONIJA BUTIGAN, kći Tomislavova i Ljilje r. Kopilaš
          također
TOMISLAV KONJEVO, sin Ivicib i Vere r, Obad
MIA-MARTINA, kći Ronolda Hrena i Mrine r. Brajević
 *
Stigao je novi broj Crkve na kamenu.
UPSKI  OGLASI   31. V. – 6. VI.  2021.