Župni oglasi

Duhovi 23. V. 2021

ŽUPSKI  OGLASI   od 24. do 30. svibnja 2021.

 
Iduće nedjelje je svetkovina presv. Trojatvo. Svete mise su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati.
*
  • U ponedjeljak je je D.M. Majka Crkve
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (24):      Za p. Anicu, n. kći Mira
                           Za p. Ljubu i Maru Vasilj, n. ob. Prkačin
                           Za p. iz ob. Marković i Matić, n. obitelj
*
Utorak (25):      Za p. Luku i Katu Jović,n. Biljana Buntić
                          Za p. Petra i Jurku Golemac, n.  sin Pero
                           Za p. Stanka Matića, n. unuci  Ivan i Matea
*
Srijeda (26):      Za p. Iliju Matića, n. Davorka
                           Obitelj Stanković za svoje pokojne
                           Za p. Vencela Žulja, n. Ivan Sentić
  *
Četvrtak (27):    Za p. Josipa Marčinka, n.- obitelj
                           Za p. č. s. Finku, n. Katica Poljo
                           Za p. iz ob. Raič i Mustapić, n. Nada Šutalo
    *
Petak (28):        Za p. Slavka i Ružu Konjevod, n.  sin Ivica
                           Za p. Iliju Džono, n. kći  Neda? Nada
                           Za p. Anđu i Matu Obad, n. Mato Matić
             *
Subota (29): Duži u 9:     Za p. Antu Matuška, n. Blaško
                      Crkva:         Za p. Ljubicu Đudarić, n. obitelj
                                         Za p. Ivana Kolaka, n. kći Helena Matić
                                        Za p. Vlahu Matića, n. sin Mato
   *
Nedjelja (30):  Župska cr. u 9:    Za p. iz ob. Menalo i Kralj, n. Mila
                                                     Z a   n a r o d
                                        u 11:      Za p. Karla Mišetića, n. obitelj
                    Nova cr. u 7 i 30:     Za p. iz ob. Stasjuk, n. obitelj
                                                   Za p. Lazu i Stanu Raič, n. obitelj
                                      u 19:     Za p. Lovru i Janju Raič, n. Božo
      *
    Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
STIPE VOLAREVIĆ, sin Lukin i Stane r. Dodig   i
ELA PUTICA, kći Dragina i Radojke r. Pokrajčić
      isto tako:
NIKOLA KRMEK, sin Matin i Ivanke r. Kalauz
ANA MARIĆ, kći Draganova i Marice r. Babić
*
Preminuo je naš župljanin Pavo Žilić opremljen svetim sakramentima. Pomolimo se za pokoj njegove duše!