Župni oglasi

Nedjelja 9. V. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI   od 10. do 16. svibnja 2021.

 Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19 sati.
*
 – U ponedjeljak je bl. Ivan Merz.
– U srijedu je sv. Leopold Mandić.
– U ćetvrtak je  Uzašašće Gospodinovo. Svete mise u župskoj crkvi u 9 i 19 sati.
– U petak je sv.Matija Apostol.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati sa svibanjskom pobožnošću;
*
Ponedj. (10):      Za pokojnog Ivu Glavinića, n. obitelj
                           Za p. Jadranku, Nikolu i Anku, n. Ivan Soldo
                          Za p. iz ob. Ljubić, Krmek i Krešić, n. Franica
                         Za p. Maru Pijević, n. sin Nikica
*
Utorak (11):        Za p. Slavka Savića, n. obitelj
                           Za p. Iliju Bogdana, n. obitelj
                           Za pokojnog Božu Daničića, n. obitelj
                           Za p. Antu Jevtić, n. Rada Glavinić
*
Srijeda (12):      Za p. Matu Krešića, n. kći Neđa
                          Za p. Božicu i Marka Papića, n. obitelj
                           Za p. Mariju-Marinu Raič, n. brat Željko i sestre
                           Za p. Mariju-Marinu Raič, n. Niko
 *
Četvrtak (13):    Za p. Maru i pok. iz ob Menalo,  n. Ruža Konjevod
                           Za p. iz ob. Krešić i Milinković, n. Andrija i Nada
                           Za p. Miru i Vidu Raič, n. ob. Džono
                           Mara Glavinić za svoje pokojne
*
Petak (14):          Za p. Nikolu Konjevoda, n. Ruža
                           Za p. Stjepana Leženića, n. obitelčj
                          Za p. Anicu i Matu Matić, n. Jozep
                           Za p. Anicu Matić, n. sin Marinko
  *
Subota (15):  Duži u 9:    Za p. Andriju Matuška, n. Ruža
                      Crkva:         Za p. Luku Katića, n. obitelj
                                         Za p. Šćepana Marića, n. obitelj
                                         Za p. Miroslava i Ivu Šimić, n. obitelj
                                         Za p. Martina Puticu, n. ob. Prović
  *
Nedjelja (16):  Župska cr. u 9:     Za p. Janju Batinović, n. Ilinka
                                                    Jozo Vuletić za svoje pokojne
                                        u 11:    Za p. Josipa Marčinka, n. stric Vlado
        Nova cr. u 7 i 30:     Z a   n a r o d
                                          Za p. Nikolu i Ružu Raič, n. Nikša
                           u 19:     Za p. Milana i Ružun Katić, n. Ružica Vuletić
                                       Za p. Jozu Jurkovića, n. Marijana Mikulić
*
    Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
STIPE BATINIĆ, sin Josipov i Dubravke r. Cvrlje
VLATKA KLIŠANIN, kći Vlatkova i pokojne Boje r. Papac
*
Nastavljamo susrete s našim mladima subotom u dogovoreno vrijeme.
*
Stigao je novi broj Crkve na kamenu.