Župni oglasi

Nedjelja 21. III. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI   od  22. do 28. ožujka 2021.

 Iduće nedjelje je Cvjetnica. Mise su ovim rasporedom.
Župska crkva: misa u 10 sati s blagoslovom maslinovih grančica te pjevanom Mukom Gospodnjom
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 18 sati.
*
– U četvrtak je Blagovijest, ve;ernja sv. misa s  klanjanjem izloženom sakramentu
*
– U petak križni pute u 18 sati.
*
  • U subotu su župske ispovijedi: u 10 i 11 dopodne i  u 13 i 30 i u 15 sati popodne
Staru i nemoćnu čeljad treba prijaviti i dati broj telefona po dogovoru!!!
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 18 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (22):    Za p. Martina Puticu, n. kći Ela
                         Za p. Stjepu Batinovića, n. Zora
                         Za p. Janju Udženija
                         Za p. Vladu i Anku Begušić, n. kći Mira Raguž
*
Utorak (23):     Za pu Miru Raič, n. Nada Šutalo
                         Za p. Ljubicu Đudarić, n. Jasenka Sremac
                         Za p. Matu Kneževića, n. Marija Maslać
                         Za p. iz ob. Ćorić i Lozančić, n. Mijo i Mara
*
Srijeda (24):    Za p. Žaru Tomić, n. obitelj Lovrić
                         Za p. Krešimira Matića, n. ob.
                         Ivo Mišković za svoje pokojne
             *           
Četvrtak (25):  Za p. Đuru, Katu i Nikolu Konjevod, n. Ruža
                         Za p. Dominika Džakulu, n. Ljilja Sentić 
                         Za p. iz ob. Vukorep i Papac, n. Branko i Vinka
       *                 
Petak (26):      Za p. Božu Vukasovića, n. sin Renato
                         Za p. Milu i Anđu Pandžić, n. Renato Vukasović
                         Za p. Iliju Matića, n. Davortka
    *                    
Subota (27): Duži u 9:      Šimun Matuško za svoje pokojne
                        Crkva:         Za p. Nedjeljka Previšića, n. obitelj
                                          Za pokojnu Miru Raič, n. Anđela Vukasović
                                          Đuro Bogdanović za svoje pokojne
                                          Ivica Raič za pokojne
      *                  
Nedjelja (28):  Župska cr. u10:    Za p. Cvijetu Puljić
                                                      Za p. Ivana Nikolića, n. obitelj
                                                      Za p. Ivana i Mirjanu, n. kći Vesna Šanje
                        Nova cr. u 7 i 30:   Z a   n a r od
                                          u 18:     Za p. Peru i Maru  Vidić, n. Bernard
*
Krizmanicima nema vjeronauka do Malog Uskrsa, isto tako ni susreta s mladima!