Župni oglasi

Nedjelja 7. III. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI   od  8. do 14. ožujka 2021.

 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 18 sati.
– U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu iza sv. mise u 18 sati.
– U petak je križni put s misom u 18 sati
*
U ovom tjednu ćemo održati susret s krizmanicima u manjim grupama Zato neka u utorak u veliku dvoranu župske crkve dođu djevojčice IXa u 9 sati a dječaci 10 sati dječaci. Isto tako u srijedu  djevojčice u IXb u 9 sati a dječaci u 10 sati..
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 18 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (8):      Za p. Ivana Glavinića, n. obitelj
                         Za p. Anđelka i Vidu Raič, n. Nada Šutalo
                         Za p. Anđelka i Vidu Raič, n. Luca Lovrić
*
Utorak (9):       Za p. Ružicu, Nadu i Vidu, n. Ivanka Njavro
                         Za p. Martina Puticu, n. Jasenka Sremac
                         Za p. Ivana Smiljanića i Tomu Lujanovića, n. obitelj
?
Srijeda (10):    Za pokojnog Ivu Glavinića, n. obitelj
                         Zap. Đuru Čamo, n. ob.
                         Za p. Stjepana i Ivku Babić, n. Sandra
 *
Četvrtak (11):  Za p. Karlu Prkačin, n. obitelj
                         Za p. Štefu Prskalo, n. kći Jasna
                         Za p. Vlahu Matića,n. sin Mato
*
Petak (12):       Za p. Anicu Kriste, n. obitelj
                         Za p. Bojku i Anicu Putica, n. Anka Matić
                         Za p. Petra Vuletića, n. Anka Krešuić
*
Subota (13):        Duži u 9:     Za p. Jozu i Božu Sentić, n. unuka Marijana Njavro
                               Crkva:         Za p. Vencela Žulja, n. supruga Nada
                                                 Za p. iz ob. Jogunica i Konjevod, n. Vicko i Anđelka
                                                 Za p. Vinku i Ivu, n. Vinko Šimunović
 *
Nedjelja (14):  Župska cr. u 9:      Za p. iz ob. Matić, n. Mara Džono
                                       u 11:        Obitelj Raguž za svoje pokojne
                Nova cr. u    7 i 30:         Z a   n a r o d
                                     u 18:          Za p. Božicu Šutalo, n. sin Miro
*
Stigao je novi broj Crkve na kamenu, pretplatnici ga mogu podići u sakristiji. Ima još nekoliko primjeraka i prošlog broja.