Župni oglasi

Nedjelja 21. II. 2021

ŽUPSKI  OGLASI   od  22. do 28. veljače  2021.

 
Svete mise iduće nedjelje je raspored sv. misa malo prilagođen, bit će ovim asporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30  a večernja misa od iduće nedjelje navečer je u 18 sati.
– U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu s misom u 17. sati
– U petak je Križni put s misom u 17 sati.
*
Kroz tjedan su  još ovaj tjedan do nedjelje sv. mise u 17 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (22):            Zadušnica: Za p. Ivanku Maslać, zadušnica
                         Za p. Martina Puticu, n. obitelj
                         Za p. Ivana, Janju i Cviju, n. Neđo Konjevod
                         Za p. Mirka i Maru Marković, n. Dana Goluža
*
Utorak (23):    Za p. Angelu Udženija, n. obitelj
                         Za pokojnog Dinku Obada, n. obitelj
                         Stanko i Mila Beno za svoje pokojne
*
Srijeda (24):    Za p. Maru Putica, n. brat Nikola
                         Za p  Franu Šutala, n. sestra Tereza Matić
                         Za p. Sofiju Hubjar, n. sin Robert
                         Za p. don Ivana Mršu, n. Robert Hubjar
        *                
Četvrtak (25):  Za p. Cvijetu Matić, n. Ivanka Savić
                          Za p. Anđu i Vidu, n. Zora      
                         Za p. iz ob. Čuljak, n. Mara
                        Za p. Cvijetka Kreršića, n. obitelj
        *                                                                
Petak (26):       Za p. Anicu i Grgu Matuško, n. obitelj
                         Za p. iz ob. Bjelopera, n. Ana Bogdanović
                         Za p. Jozefa i Rosu Krešić, n. Stjepo
        *                
Subota (27):   Duži u 9:     Za p. Peru Čamo, n. obitelj
                         Crkva:         Za p. iz ob. Bogdanović, n. Pero
                                            Za p. Jozu i Mandu Gustin, n. Tomo
                                            Za p. Božicu Kordić, n. Divna Perić
       *                 
Nedjelja (28):  Župska cr. u 9:  Za p. Stojana i Anicu Krešić, n. Ljuba Goluža
                                         u 11: Za p. Karla Mišetića, n. obitelj
                     Nova cr. u 7 i 30    Za p. Ivana Glavaša, n. obitelj
                                                  Za mlade i obitelji
                                     u 18:    Za p. Antu, Filomenu, Nikolu i Miju, n. Ljilja Bačić
                                                  Z a   n a r o d
*
   Pomolimo se za pokojnu Ivanku Maslać