Župni oglasi

Nedjelja 14. II. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI   od  15. do 21. veljače  2021.

 Iduća nedjelja je prva korizmena Svete mise su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 17 sati.
– Svake nedjelje u svetištu Kraljice Mira u Hrasnu s početkom u 15 sati križni put, prigoda za ispovijed i sveta misa.
  • U srijedu je Čista srijeda –  Pepelnica, s misa, blagoslov pepela i pepeljanje u 17 sati.
  • U četvrtak je svečano klanjanje sakramentu s misom u 17 sati
  • U petak je Križni put s misom u 17 sati
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 17 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (15):     Za p-g Milu Buntića, n. Andrej
                         Za p. Tomislava Miškovića, n. Marijana Slamnik
                         Za p. Ivana i Vinka Balić, n. Ruža Lovrić
*
Utorak (16):    Za p. Vladu, n. Mara
                        Za p. Marijana i  Ljubu Lovrića, n. kći Mladenka
                        Za p. Miju i Vidu, n. Pero i Ana Bogdanović
*
Srijeda (17):     Za p. Katarinu Lozančić, n. kći Mara Ćorić
                         Za p. Đuru i Ilinku Krmek, n. obitelj
                         Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
*
Četvrtak (18):  Za p. Janju Konjevod, n. sin Svetko
                         Zap. Niku, Mandu i Maru Ivanković, n. Nada Previšić
                         Za p. Anicu Bačić, n. ob. Obradović
*
Petak (19):       Za p. iz ob. Marić, n. Slavko
                         Za p. iz ob. Pandžić, n. Snježana Prović
                         Za p. Božu, Ružu i Anđu, n. Milan Batinović
*
Subota (20):  Duži u 9:    Za p. Maru, Jozu i Ivana, n. Draga Čamo
                        Crkva:        Za p. iz ob. Džono i Maslać, n. Marko i Nada
                                          Za p. Peru, n. kći Ivanka
                                          Za p. Nikolu Šutala, n. Benjamin, Marija-Magdalena i Mirna
*
Nedjelja (21):  Župska cr. u 9:   Za p. Zorana Barišića, n. Dragan Menalo
                                         u 11:   Za p. Branka Batinića, n. Blaženka Novaković
                      Nova cr. u 7 i 30:   Z a   n a r o d
                                         u 17:   Za p Milu i Ivu Krešić, n. sestra Mara Čuljak
*
– Stigao je novi broj Crkve na kamenu.. Pretpčatnici ga mogu podići u sakristiji ili kod kipa sv. Josipa.