Župni oglasi

Nejelja 7. II. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI   od  8. do 14. veljače  2021.

 Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 17 sati.
*
 – U srijedu je bl. Alojzije Stepinac iza mise molitva za hrvatski narod kod slike.
*
–  U četvrtak je Gospa Lurdska. Večernja sv. misa u 17 sati.
*
   Kroz tjedan su  sv. mise u 17 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (8):  Za p. Ivana Glavinića, n. obitelj
                     Za p. Marka i Janju Raguž, n. Milijana Šutalo
                     Za p. Matu Matića, n. sin Nikola
*
Utorak (9): Za p. Ivana i Janju, Konjevod, n. sin Stojan
                    Za p. Lucu i Miška Butigan, n.obitelj
                    Za p. Ljubu, Peru i Tomu Jogunica, n. Marija
*
Srijeda (10):Za pokojnog Ivu Glavinića, n. obitelj
                     Za p. Niku Škobo, n. obitelj
                    Za p. Đuru Čamo, n. obitelj
     *
Četvrtak (11):               Zadušnica: Za p. Slavka Savića, n. obitelj
                      Za p. Ivana i Katu Obradović, n. Anđa Jurković
                       Za pokojnu Miru Raič, n. obitelj
                       Za p. Nikolu Šutala i Vidu Džonu, n. radne kolege s prijelaza Neum
  *
Petak (12):    Za p. Mišu i  Ivu, n. Drago Jovanović
                      Za p. Stojana i Danicu Marčinko, n. Pero
                      Za p. Đuru i Ružu Krešić, n. kći Ljuba
   *
Subota (13):  Duži u 9:     Za p. Božu, Maru i Janju, n. Marica Batinović
                       Crkva:         Za p. iz ob. Prce i Jović, n. obitelj
                                          Za p. iz ob. Kužić i Šalić, n. Sandra Babić
                                          Za p. Peru i Maru Vidić, n. Bernard
                                          Za p. Marka i Ružu Puljić, n. Draga Krešić
   *
Nedjelja (14)Župska cr. u 9:    Za p. Karla Mišetića, n. ob. Gavran
                                         u 11:   Za p. Petra Glavinića, n. Stoja Raič
                     Nova cr. u 7 i 30:   Z a   n a r o d
                                      u 17:      Za p. iz ob. Marić i Šutalo, n. Anđelko i Anka
*
          Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
MILI  BOKŠIĆ, sin Zdravkov i Zdravke r. Dumančić   –   i
MARTINA  NJAVRO, kći Mladenova i Ivanke r,. Perič
 *
–   U subotu po običaju ministrantski neobavezni sastanak  u 10 sati, proba malog zbora u 9 sati susret s mladima u 19 sati.
*
–   Ovih dana su u Gospodinu preminuli opremljeni svetim sakramentima Lujo Katić i Slavko Savić. Pomolimo se za pokoj njihovih duša!