Župni oglasi

Nedjelja 31. I. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI   od  1. do 7. veljače  2021.

Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 17 sati.
-*
U utorak je blagdan Prikazanja Gospodinovo – Svijećnica.  Večernja sv. misa s blagoslovom svijeća, procesijom i  blagoslov grla za zagovor sv. Vlahe – Blaža.
*
– U srijedu je sv.  Vlaho, večernja sv. misa i blagoslov grla.
*
 – U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 17 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (1):  Za p. Matu Udženiju, n. Marija Pavlović
                    Za p. Josipa i Stojana, n. sestra Marica
                    Za p. Anđu, Boku i Mirka, n. Miro Šutalo
*
Utorak (2):  Za p. Stojana i Anicu, n. Tomo Krešić
                    Za p. Slavka i Rosu, n.  Tomo Krešić
                    Za p. Đuru i Ružu,  n. .Tomo Krešić
*
Srijeda (3):  Za p. Jerku i Matu Matuško, n. Jagoda
                    Za p. Matu Kneževića, n. sin Ivan
                    Za p. Lucu Butigan, n. Dražan Glavinić
  *
Četvrtak (4):   Za p. Marka Sentića, n. obitelj
                       Za p. Nikicu i Ivana Pavlovića, n. obitelj
                        Za p. Ivku Lovrić, n. brat Mato
    *
Petak (5):    Za p. Tonija i Zdravka Bačićća, n. majka Mira
                    Za p. Anđu Matić, n. kći Ljuba
                    Za p. Angelu Udženija,n. Nada Previšić
    *
Subota (6):  Duži u 9:     Za p. Janju i Đuku Matuško, n. obitelj
                     Crkva:          Za p. iz ob. Ljiljanić i Krmek, n. Jozo i Anka
                                         Kata Franić za svoje pokojne
                                         Za p. č. s. Finku, n. Ruža Konjevod
 *
Nedjelja (7):  Župska cr. u 9:    Za p. iz ob. Raič i Krndelj, n. Martin i Željka
                                                  Za p. Marinka Lovrića, n. Irena
                                       u 11:   Za p. Stanka Šimunovića, n. Vinko
                    Nova cr. u 7 i 30:   Z a   n a r o d
                                     u 17:      Za p. Jelenu Pranjić, n. Mara i Dijana
*
 U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije sv. misa.
   *                                                            
Svake subote u 9 sati proba malog zbora, u 10 sati susret ministranata koji mogu doći a navečer dogovorno susret mladih, osobito sreednjoškolaca i studenata. 
 *

Imas još nešto naručenih primjeraka Crkve na kamenu ako se ntko želi pretplatiti