Župni oglasi

Nedjelja 24. I. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI   od  25.  do 31. siječnja  2021.

 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 17 sati.
*
– U ponedjeljak je Obraćenje sv. Pavla – završetak Osmine za jedinstvo kršćana.
– U utorak su sv. Timotej i Tit, učenici sv. Pavla – – U četvrtak je sv. Toma Akvinski,
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 17 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (25):    Za pokojnu Neđu Raič, n. Ilija Marčinko
                         Za p. Jozu i Zoru Nuić, n. Nada Pavlović
                         Za p. Angelu i Neđu Udženija, n. Bernardica
*
Utorak (26):     Za p. Ilioju Matića, n. Davorka
                         Za p. Ivana i Maru, n. ob. Kralj
                         Za p. Ružu Butigan, n. ob. Kralj
*
Srijeda (27):    Za p. Ivana i Maru Krmek, n. obitelj
                         Za p. Milenka Šutala, n. Ana Marić
                         Za p. Grgu Stankovića, n. radne kolege
*
Četvrtak (28):  Za p. Zlatka Aleksića, n. ob. Šutalo
                         Za p. Božicu i Stanu, n. ob. Šutalo
                         Za p. Maru Previšić n. Vlaho
*
Petak (29):       Za p. Ljubicu Đudarić, n.  obitelj
                         Za p. Ivana, Maru i Anđu Krmek, n. Ivanka
                         Za p. iz. ob. Džono i Maslać, n. Mario i Nada
*
Subota (30):   Duži u 9:     Za pokojnu Dragu Matuško, n. sin Blaško.
                                           Za p. Andriju Matuška, n. obitelj )
                         Crkva:         Za p. Karla Mišetića, n. obitelj
                                           Za p. iz ob. Njavro, n. Dragan
                                           Za p. Luciju i Miška Raguž, n. Ivanka Knežević
                                            Za p. Nikolu i Mandu Čagalj, n. kći Ana Alavanja
*
Nedjelja (31):  Župska cr. u 9:    Za p. Janju Koncul, n. Stanislav
                                       u 11:     Za p. Anu Pranjić,n. ob. Raič i Mišković
                                                     Za p. Ljubu Raguža, n. ob  Raič i Mišković
                 Nova cr.    u 7 i 30:       Z a   n a r o d
                                     u 17:        Za p. Stjepana Glavinića, n. Dražan