Župni oglasi

Nedjelja 17. I. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI   od  18.  do 24. siječnja  2021.

Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 17 sati.
*
Sutra počinje Miolitvena osmina za jedinstvo kršćana
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 17 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (18):    Za p. Katu Jonjić, n. Boris
                         Za p. Stojana i Anuicu Prkačin, n. Ivo Bogdan
                         Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
*
Utorak (19):     Za p. Iliju Matića, n. obitelj
                         Za pokojnu Božu Putica n, sin Tiho
                         Za pokojnog Ivu Putica, n. sin Tiho
*
Srijeda (20):    Za p. Snježanu i Božu Grbešić, n. obitelj
                         Za p. iz ob. Raguž i Bender, n. Vinka Raguž
                         Za p. iz ob. Raguž i Bender, n. Angelina Bender
*
Četvrtak (21):   Za p. Marka i Božicu Papić, n. Marija
                          Za p. Slavka Lovrića, n. Ivo Krešić
                         Za p. Nikolu Šutala, n. obitelj
*
Petak (22):      Za p. Srećka i Nikicu, n. Đuro Šutalo
                         Za p. Božicu Putica, n,. sin Josip
                         Za p. Martina Puticu, n. obitelj
*
Subota (23):   Duži u 9:     Za p. Slavka Lovrića n. Dana Bačić
                         Crkva:         Za p. Peru Previšića, n. Marija
                                           Za p. Pasku Bačića, n. Luca
                                           Za p. Peru i Maru Vidić, n. Bernard
*
Nedjelja (24): Župska cr. u 9:   Za p. Martina, Boju i Cviju Prkačin, n. Ana Bačič)
                                       u 11:   Za p. Petra Glavinića, n. Marica Džono
                                                  Za p. Božicu Njavro, n. Mladen
                   Nova cr. u 7 i 30:   Z a  n a r o d
                                      u 17:   Za p. Zoru i Nikolu Bačić, n. obitelj
*
     Stigao je novi broj Crkve na kamenu. Pretplatnici ga mogu podići u dvorabi, Ako se netko još želi pretplatiti neka to učini u sakristiji i odmah uzme svoj primjerak.