Župni oglasi

Nedjelja 10. I. 2021.

ŽUPSKI  OGLASI   od  11.  do 17. siječnja  2021.

 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:  
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 17 sati.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 17 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (11):     Za pokojnog Božu Kriste, n. obitelj
                         Za p. Ivu,, Ružu i Anđu, n. Luca Putica
                         Za p. Marka Menala, n. Marija Hubjar
*
Utorak (12):     Za p. Stjepana i Antu Leženić, n. obitelj
                         Za p. Dragicu Vukorep, n. sestra Mara Kristić
                         Anđa Raič za svoje pokojne
*
Srijeda (13):     Za p. Stojana i Danicu Marčinko, n. kći Angela Lovrić
                         Za p. Milana Katića, n. sin Marko
                         Za p. Ozanu i Ivana Šutalo, n. kći Lordana Matić
  *                               
Četvrtak (14):   Za p. Ivicu Krešića, n. obitelj   
                         Za pokojnu Ivu Šimić, n. obitelj
                         Za p. Jozu Jakiša, n. ob. Konjevod
                         Pasko Lženeić za svoje pokopjne
 *                                    
Petak (15):       Za pokojnu Miru Raič, n. Pero  
                         Za p. Janka, Maru i Iliju, n. ob. Filipović 
                         Za p. iz ob. Bogdanović i Bender, n. Petar i Ivanka
*
Subota (16):    Duži u 9:    Za p. Nedjeljka Batinović, n. Ante
                         Crkva:        Za p. Lucu Puljić, n. Anica Bogdanović
                                           Za p. Peru, Mandu i Janju, n. Anica Bogdanović
                                             Za p. Niku Krešić, n. Matija
      *                              
Nedjelja (17):  Župska cr. u 9:     Za p. don Slavka Maslaća, n. Ilko Bjelopera
                                         u 11:    Za p. Peru i Ivana  n. Rade Krešić  
                    Nova cr.  u 7 i 30:     Z a   n a r o d
                                        u 17:      Za p. Nedjeljku Raič, n. obitelj
*
Od iduće subote počinje susret srednjoškolaca i studentata u 19 sati u dvorani nove crkve.:
*
– Crkvuna kamenu danas bi treba bar prijaviti tko nema uza se novac!
*
      Preminuo je u Gospodinu, opremljen sv. sakramentima, naš župljanin Ivan – Ivo Glavinić  Nikolin. Pomolimo se za pokoj njegove duše!