Župni oglasi

Nedjelja 3. siječnja 2021.

Župski oglasi 3. – 10. siječnja 2021.

BOGOJAVLJENJE:    PUČKA MISA  sa   BLAGOSLOVOM vode i soli 

U 11 SATI.

Ispričavamo se zbog pogreške na internetu koju smo popravili!!!
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 17 sati.
*
– U srijedu je svetkovina BOGOJAVLJENJE. U početku svete mise bit će blagoslov vode i soli, a poslije mise blagoslovna molitva obitelji prisuitnih uz mogućnost preuzimanja tradicionalnog kalendara i naljepnice u sakristiji.  Po dolasku svojim stanovima i kućama treba ih poškropiti te po Biskupovoj odredbi izmoliti zajednički Vjerovanje, Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu.
*
  – U četvrtak je svečano klanjanje izloženom sakramentu
*
 – Danas sva milostinja ide za stradale od potresa u Sisačkoj biskupiji.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 17 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (4):      Za p. Mirka Leženića, n. obitelj
                         Za p. Ljubicu, Cviju i Jakicu Perić, n. Verica Miholjević
                         Vinka Njavro za svoje pokojne
*
Utorak (5):       Za p. Zdravka i Tonija Bačića, majka Mira
                         Za pg Ivu Krešića, n. supruga Ljuba
                         Za p, Vinka i Ivana, n. Dragan
*
Srijeda (6): Duži u 9:     Za p. Maru Lovrić, n. kći Dana
                     U 11 sati:    Za p. Josipa Savića, n. obitelj
                                       Za p. Katu I Radu Maslać, n. Mara Katić
                    U 17 sarti:  Za p. Vladu i Vidu, n. Luca Krmek
*
Četvrtak (7):     Za p. Mariju i Floberta Koljnrekaj, n. Antonela Dulaj
                         Za p. iz ob. Sentić, n. Srećko
                         Za p. iz ob. Opačak, n. Snježana Sentić
*
Petak (8):         Za pu Neđu Raič, n. obitelj
                         Za pu Neđu Raič, n.Anka Krešić
                         Za p. Matu i Dominika Džakulu, naručuje Ljuba Knežević
*
Subota (9):       Za p. Matu Batinovića, n. obitelj
                         Cvijeta Pirović za svoje pokojne
                         Za p. Boška Krmeka, n. sin Drago
*
Nedjelja (10):  Župska cr. u 9:        Za  pg Ivu Glavinića, n. obitelj
                                                        Za p. Nikicu Noković, n. obitelj
                                         u 11:       Za p. Ivana Nikolića, n. brat Dario
                       Nova cr. u 7 i 30:       Z a   n a r o d
                                          u 17:       Za p. Jelenu Pranjić