Župni oglasi

Nedjelja 12. XII. 2020

ŽUPSKI  OGLASI   od 14.  do 20 prosinca  2020.

Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 17 sati.
*
Kroz tjedan su  sv. mise: zornica u 6 i večernja u 17 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (14):     Zadušnica: za pokojnog Ivu Glavinića
                          Za p. Đuru Crnčevića, n. Željko
                           Za pokojnu Ivu Šimić, n. obitelj
                           Za p. Vlahu Matića, n. Ljubo
*
Utorak (15):        Za p. Ružu  Butigan, n. sestra Mara
                           Za p. Lucu Škurla, n. ob. Laki
                           Za p. Ružu Butigan, n. roditelji Vide i Anica
    *
Srijeda (16):       Za p. Maru Daničić, n. obitelj
                           Za p. Karla Mišetića, n. Mario, Vedran i Ivan
                           Za p. Ivana Marčinka, n. djeca
*
Četvrtak (17):     Za p. Mariju i Juru Jazvić, n. ob. Mišetić
                           Za p. Matu Raiča, n. Ruža
                           Za p. iz ob. Sentić i Raič, n. Vinko
*
Petak (18):         Za p. iz obitelji Božić, Žilić i Mijanović, n. Pavo i Anđa
                           Za p. Janka Šutala, n. obitelj
                           Za p. Milana, Stjepana i Vlahu Matića, n. Darko
                                  U čast Gospe Schönstadtske, n. obitelji
*
Subota (19):          Duži u 9:      Za p. Lucu, Peru i Danu Milanović, n. obitelj
                                 Crkva:          Za p. Vencela Žulja, n. Nada
                                                    Za p. Iliju Matić, n. obitelj
                                                     Za p. Matka Butigana, n. Vinko Sentić
                                                            Za pg Vidu Džono, n. Vinko Sentić
*
Nedjelja (20):  Župska cr. u 9:   Za p. iz ob. Krešić i Milinković, n. Andrija i Nada
                                                   Za p. Mandu Kuzman, n. sin Mihajlo
                                   u 11:        Za p. Rosu i Niku Šutalo, n. Božo
                 Nova cr. u 7 i 30:       Z a   na r o d
                                                  u 17: Za p. Maru, Radu i Božu Menalo, n. Ruža Konjevod
*
Ovih dana su u Gospodinu preminuli naši župljani IVO GLAVINIĆ i JELENA – JELKA PRANJIĆ  Pomolimo se za pokoj njihovih duša.
*
Za akciju paket ljubavi za najsirmošanije o Božiću mogu se do večeras donijeti.
*

Stigao je novi broj Crkve na kamenu. Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom: