Župni oglasi

Nedjelja 15. XI. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   od 16. – 22. studenog 2020.

 Iduće nedjelje je svetkovina Krista Kralja – završetak crkvene godine. Svete mise su uobičajenim nedjeljnim rasporedom:

Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja sveta misa u 7 i 30 i večernja u 17 sati.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 17 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (16):    Za p. Vidu Džono, n. Božena
                         Za p. Božicu Njavro,, n. Dragan Marić
                         Za p. Ivana i Lucu Mlikota, n. Zoran
*
Utorak (17):     Za p-u Ivu Šutalo, n. Tereza Matić
                         Za p. Vinka i p. iz ob. Bošković, n. Marica Marković
                         Za p. Ivu Leženića, n. obitelj
*
Srijeda (18):    Za p. Ivu i Mandu, n. sin Neđo Mišković
                         Za p. Pasku, Danicu i Slavka, n. Ruža Leženić
                         U čast Gospe Schönstadtske, n. štovatelji
                                 Za p. branitelje i stradalnike Vukovara, n. Udruga dragovoljca
*
Četvrtak (19):  Za p. Iliju Matića, n. obitelj
                         Za p-u Miru Raič, n. Pero
                         Za p. Gašpu, Anicu, braću i sestre n. Ruža Kalauz
*
Petak (20):       Za p. Janju i Iliju Leženić,n. nevjesta Staza
                         Za p. Ivanu Obad i Karla Mišetića, n. Vedrana
                         Za p. iz ob. Sentić i Kitin, n. Vide i Slavica
*
Subota (21):  Duži u 9:     Za p. Marinku Dodig, n. majka
                        Crkva:         Za p. Ivicu i Ljubicu Čuljak, n. obitelj
                                           Za p. Nedjeljka Pavlovića, n. sin Tomo
                                           Za p. Željka Sentića, n. sestra Mirjana
*
Nedjelja (22):  Župska cr. u 9: Za p. Ivana Baktera, n. Mirjana Matuško
                                                  Za p. č. s. Ilinku Raguž, n. brat Blaško
                                         u 11: Za p. Jozu i Katu, n. Pero Džono
                       Nova cr. u 7 i 30:   Z a  n a r o d
                                                     u 17: Za p. Milana Matića, n. Darko
*
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
 
IGOR URLJEVIĆ, sin Antunov i Berte r. Čaveliš   –   i
ANA BUTIGAN, kći p. Bože i Veronike r. Bogdanović