Misijska nedjelja

lis 16, 2020 | Vijesti

Misijska nedjelja

 

Nedjelja 18. listopada je Misijska nedjelja. Isusova zapovijed na posljednjem ovozemnom  susretu sa apostolima bila je, ali i za nas ostala, “Idite po svem svijetu i učinite sve ljude mojim učenicima!” Odnosi se to, dakako, na svakog kršćanina. Jedino je razlika koliko je tko snažno ostvario poziv za misionarsku zadaću i koliko tu misijsku zadaću svaki od nas vrši. Neki pođoše u misijskom žaru širom svijeta ne bojeći se najvećih opasnosti i žrtava. Većina nas ostaje na svom mjestu, ali ipak pravi misionar na svom mjestu! Dok  se divimo onima koji šire Evanđelje svijetom, trebali bismo sve sile uložiti da im rad u višestručimo materijalnim pomaganjem, da grade crkve, da pribave vozila koja će ih brzo prebacivati od mjesta do mjesta i da dijeleći caritas siromasima svjedoče Božju ljubav. A mi, osim pomoći misionarima, nastojmo u svojim sredinama biti živim primjerom te riječju i djelom, učiniti kolikogod više možemo da naša sredina postane i ostane što više kršćanska! Ima misionara i među nama, ali svi bismo morali biti, Isusova je to zapovijed!!!