Župni oglasi

Needjelja 13. IX2020.

ŽUPSKI  OGLASI   14.  do 20 IX.  2020.
 
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19.
*
U ponedjeljak je svetkovina UZVIŠENJE SV. KRIŽA – primopredaja naših biskupa.
U utorak je Gospa Žalosna.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (14):    Za p-u Ivu Šimić, n. obitelj
                         Za p-g. Stanka Grbavca n. unuka Maja Sentić
                         Za p. Božu i ost. sv. pok., n. ob. Matić
*
Utorak (15):     Za p. Stojana Vuletića, n. obitelj
                         Za p. Antuna, iAnđu i Radu Kalauz, n. Vlado
                         Za p. Karlu Prkačin, n. Dijana Matić
*
Srijeda (16):     Ivo i Luca Novaković – 25-godišnjica braka
                         Za p. iz ob. Matić i Krmek, n. Ljuboi Dijana
                         Za p. iz ob. Obradović, n. Dijana Matić
*
Četvrtak (17:    Za p. Franju Pranjića, n. obitelj
                         Za p. Nevenku, Maru i Vesnu Stojak, n. ob. Smiljnić
                         Za p. Tomu i Katu, n. ob. Smiljanić
*
Petak (18):        U čast Gospe Schönstadtske
                         Za p. Stanu Raič, n. unuke Romana i Nada
                         Za p. Šćepana Marića, n. kći Marija
*
Subota (19):          Duži u 9:     ()
                               Crkva:     Za p. Iliju Matića, n. obitelj
                                               Za p. Jozu, Karla, Vidu i Marijana, n. Ivanka Raič
                                              Za p. Josipa Matića, n. Danijela Butigan
*
Nedjelja (20):  Župska cr. u 9: Za p. Matu, Anicuu i Matu Bogdanović, n.. obitelj
                             u 11: Ruža Raič za svoje pokojne
             Nova cr.      u 7 i 30:   Marijana i Luca za svoje pokojne
                                            u 19: Za p. Branka, Zoru i Katu,n. ob. Begušić
*
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
SLAVKO PRIMORAC, sin Ilijin i Brigite r. Kvesić   – i
KRISTINA VULETIĆ, kći Jozina i Ružice r. Katić
ANTONIO BENDŽA, sin Ivanov i Marije r. Vrlić    –   i
ADELA JURKOVIĆ, kći Perina i Ljubice r. Čamo.
DAVOR JURIĆ, sin Draganaov i Željke r. Čmarec
DANIJELA KRISTE, kći Perina i Ilke r. Marić
IVAN BOGDANOVIĆ, sin Krešimirov i Ankice r. Šimić
ANICA KNEŽEVIĆ, kći  Slađanova i Ivanke r. Vujnović