Župni oglasi

Nedjelja 6. IX. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   7. IX.  – 13. IX. 2020.

Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom: 

Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19.
U ponedjeljak je sv. Marko Križevčanin. Misa u župskoj crkvi u 19 sati. U Vranjevu selu uočnica blagdana Male Gospe u 17 sati.
U utorak je blagdan Male Gospe. Misa u Vranjevu selu u 10 sati.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
Ponedj. (7): Vranjevo selo 17:00: Za sve pokojne u groblju
                    Župska crkva 19:00: za p. Tonija i Zdravka n. Mira Bačić 
                                                      za p. Ivana i Anicu Andrić n. Ivana Menalo
                                                      za p. Štefu n. kći Jasna Šutalo
*
Utorak (8):  Vranjevo selo 10:00: za p. Josipa Savića n. obitelj
                                                      Za sve žive i mrtve
        Župska crkva 19:00: za p. Matu Džakulu n. kći Ljilja
                                         za p. Božu i ostale pokojne n. obitelji Matić
                                         za p. Šćepana Marića n. kći Marija
*
Srijeda (9): za p. Fabijana Barnjaka n. kći Fabina
                    za p. Bojanu Kordić n. kći Divna Perić
                    za p. Ivu Njavru n. brat Mario
*
Četvrtak (10): za p. Josipa Matića n. Danijela Butigan
                        za p. iz obitelji Milićević n. Dragan Milićević
                        za p. Antu i Katu Stojak n ob. Smiljanić
*
Petak (11):  za p. Maru i Jozu Zorić te Katu Karačić n. Ante i Marija Zorić
                   za p. iz obitelji Matić i Krmek n. Ljubo i Dijana
                   za p. iz obitelji Obradović n. Dijana Matić
 
Subota (12): Duži u 9: za sve pokojne iz obitelji Katić n. Ruža Bogdanović
                      Crkva: za p. Nikolu Šutala n. sin Ante
                                 za p. Antu i Stjepana n. obitelj Leženić
                                 za p. Nikolu Čamo n. brat Neđo
*
Nedjelja (13):  Župska cr. u 9: za p. Maru, Veru i Božicu n. Vera Obradović
                                         u 11: za p. Vidu i Anđu Batinović n. Zora
                                                 za p. Božicu, Jozu i Milana Matića n. Zora Batinović
                     Nova cr. u 7 i 30: Z a  n a r o d
                                          19:  za p. Karlu Prkačin n. Dijana Matić          
*
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
HRVOJE PETROVIĆ, sin Vinka i Jelene r. Matković i
INES KVESIĆ, kći Anđelkova i Vinke r. Grle.
te
IVAN KREŠIĆ sin Mate i Ivanke r. Raguž i
DORA REBRIĆ kći Krunoslavova i Dijane r. Tomšić