Župni oglasi

Nedjelja 23. VIII. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   24.  – 30.  kolovoza  2020.

 Iduće nedjelje je patron naše župe – GOSPA OD Zdravlja. Glavno misno slavlje predvodi biskup Ratko pod misom u 11 sati pod kojom će krizmati naše mlade. Osim ove mise imaju i uobičajene, ali krtatke, tihe, mise u novoj crkvi u 7 i 30 i 19 sati te rana misa u 9 sati u župskoj crkvi.
– U ponedjeljak je sv. Bartolomej apostol,
– U srijedu molimo po običaju majke krizmanika da dođu pomoći č. sestri urediti crkvu za svoje klrizmanike. Ako baš ne mogu neka nađu zamjenu. Nismo od krizmanika tražili troškova za diplome svijeće i cvijeće, nadamo se da će možda ponetko darovati cvijeće Gospi od Zdravlja.
– U četvrtak, petak i subotu bit će trodnecvnica Gospi od Zdravlja na koju trebaju dolaziti krizmanici. Neka oni dođu već u 18 sati radi pripreme za svetu krizmu i sređivanje svih podataka.
 – U subotu je Mučeništvo sv. Ivana Krstitelja – Glavosjek. U 18 sati ispovijed krizmanika, roditelja, kumova i prigoda za sve koji se žele ispovidjeti prigodom Gospe od Zdravlja. Bit će i svećenika sa strane
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (24):    Za p. Ivku , n. Tereza i Nikola Matić
                         Za p. Antu i Ivku, n. sin Mijo Ćorić
                         Za p-g Ivu  i Katarinu, n. kći Mara Ćorić
*
Utorak (25):     Za p. Vjrkoslava i Danicu Prović, n. Amra
                         Za p. Antu, Milenka i Željka Majstorović, n. Amra
                         Za p. Ivana i Maru Menala, n. Cvija Obad
*
Srijeda (26):    Za p. Stjepana Leženić, n. sestra Nada
                         Za p. Anđu, n. kći Ljuba Matić
                          Za p. Kazimira i Anđu, n. Josip Bogdanović
*
Četvrtak (27):  Za p. Marinka, Janju i Anu Tomić, n. ob.
                         Za p. Ivana i Dragana, n.  Milenko Krešić
                         Za p. Karla Mišetića, n. Sandra Babić
*
Petak (28):      Za p. Vlahu, n. sestra Ljuba Matić
                         Za p. Đuru i Lucu Butigan, n. Tomislav
                         Za p. Lucu i Vicka Marković, n. obitelj
*
Subota (29): Duži u 9: Za p Ljubu, Dragicu, Đuku, Peru i Janju Matuško, n. obitelj
                    Crkva:    Za p. Ivana Nikolića, n. Graciela Marić
                                   Za p. Andriju Krešića, n. kći Nada Konjevod
                                   Za p. Delfu, Ivana, sestre i braću, n. Olga Palameta
*
Nedjelja (30):  Župska cr. u 9:      Za p. Karla Mišetića, n. obitelj
                                          u 11:     Z a   n a r o d
                          Nova cr. u 7 i 30:  Za p. Andru Butigana, n. Janja Vukasović
                                           u 1 9:   Za p. Baldu Matića, n. Draženka
*
Darovatelje za obitelj Raič nećemo čitati, možete se uključiti prilozima u kasu na stolu kod vrata u župskoj crkvi ili u kasice u novoj crkvi uz Gospu i sv. Antu.
*
Ovih dana je iznenada premino naš župljanin Ilija Matić. Pomolimo se za pokoj njegove duše.