Župni oglasi

Nedjelja 16. VIII. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   17.  – 23.  kolovoza  2020.

Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19.
*
U petak  počinjemo devetnicu Gospi od Zdravlja.
U subotu  je B. D. Marija Kraljica.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (17):   Za p. Nikolu Čamo, n. obitelj
                         Za p. Matu Kralja, n. Mila
                                 Za p. Matu Kralja, n. Luka Konjevod
                         Za p. Zdravka, Ljubu i Sofiju Pažin, n. Ljilja Šutalo
*
Utorak (18):     Za p. Šćepu i Veselku Bulum, n. kći Borka Dodig
                         Za p. Vladu Dodiga, n. supruga Borka
                         Obitelji u čast Gospe Schönstadtske
                                 Za p. Floberta Koljnrekaj, n. obitelj
*
Srijeda (19):     Za p. iz ob. Prce i Bogoje, n. Mirko i Marica
                         Za p. Ivku i Stjepana Babića, n. Jure
                         Za p-u Željku Kužić, n. Sandra
*
Četvrtak (20):  Za p. Radu i Luciju, n. obitelj
                         Za p. Stojana i Janju Knežević, n. sin Milenko
                         Za p. Miška i Luciju Raguž, n. Ivanka Knežević
*
Petak (21):        Za p-u Željku Kužić, n. Mirjana Matuško
                         Za p. Franu Žuveleka, n. ob. Katić
                         Za p. Ružu Batinović, n. obitelj
*
Subota (22):  Duži u 9:     Za p. Matu Matuška, n. obitelj
                       Crkva:          Za p. Maru Glavinić, n. Mirko i Marica Prce
                                          Za p. Ivana Marčinka, n. supruga Marica
                                          Za p. Nikolu i Mariju Opačak, n. Josip
*
Nedjelja (23):  Župska cr. u 9:    Za p. Šćepana Marića, n. supruga Anica
                                         u 11:   Za p. Đuru Prkačina,n. kći Marija
                      Nova cr. u 7 i 30:   Z a   n a r o d
                                        u 19:    Za p. iz ob. Udženija i Curić, n. Anica
*
Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
      DOMAGOJ  BENCUN, sin Željkov i  Ivke r. Medić    –   i
      SUZANA  PREVIŠIĆ, kći p. Nedjeljka i Anice r. Perić
*
Ovih dana je preminuo u Gospodinu naš župljanin ANTE LEŽENIĆ opremljen svetim sakramentima U našoj župi je u zadnje dane boravio i preminuo opremljen svetim sakramentima i VLADO PUTICA. Pomolimo se za pokoj njihovih duša.