Župni oglasi

Nedjelja 9. VIII. 2020

ŽUPSKI  OGLASI   10.  – 16.  kolovoza  2020.

Lijepo molimo da uvažite izmjene za sv. mise u idućem tjednu!!!

Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19.
*
U ponedjeljak je sv. Lovro mučenik
*
U subotu je svetkovina Uznesenje B. D. Marije- Velika Gospa. Patrton je susjedne župe Gradac. U našoj župi sv. mise: pučka u župskoj crkvi u 9 i 19, a u Dužima u 9 sati.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (10):    Za p. Ružu i Iliju Marčinko, n. ob.
                         Za p. Stojana Šutala, n. sin Miro
                         Za p. Stojana Šutala, n. sin Nikica
*
Utorak (11):      Za p. Šćepana Marića, n. obitelj
                                    Za p. Šćepana Marića, n. kći Marija
                         Za p. Stojana i Cviju Šutalo, n. kći  Žaklina Džakula
                         Za p. Anku i Anđelka, n. Živko Matuško
*
Srijeda (12):     Za p. Duška Alavanju, n. Ana
                         Za p. Ružu i Matu Bogoje, n. ob.
                         Za p. Josipu Katić, n. obitelj
*
Četvrtak (13):  Za p. Luku i Katu Raič, n. Ana Glavinić
                         eđo Glavinić za svoje pokojne
                         Za p. Nikolu, Ivu i ost.  sv. pok. n. Draga Krešić
*
Petak (14):  Duži  u 9:      Za p. Peru i Anicu Čamo, n. Ado
                   Ž. crkva:        Za p-u Ivu Šimić, n. obitelj
                                         Za p. Ferdu i Mariju
                                         Za p. Andru Butigana n. Ivica Kalauz
*
Subota (15)  župska cr. u 9 sati        Za p. iz ob. Lovrić i Marčinko, n. Jozo i Angela
                                        u 19 sati     Za p. Slavku i Lovru, n. ob. Trogrlić
                                                           Z a   n a r o d
*
Nedjelja (16):  Župska cr. u 9:         Za p. Milana Tapalovića,  n. Pero Pavllović Nikin
                                         u 11:         Z a   n a r o d
                          Nova cr. u 7 i 30:    Ob. Koncul za svoje pokojne
                                        u  19:        Za p. Nedjeljku Leženić, n. obitelj
                                                            Za p. Mariju i Floberta Koljnrekaj, n. susjeda
*
Obavajest krizmanicima20 kolovoza će doći biskup ili će nekoga delegirati za konačnu provjeru znanja za pristup svetoj krizmi.  Mi ćemo imati 17, 18. i 19. kolovoza u 9 sati vjeronauk pripreme za taj ispit te dopunu i našu provjeru znanja  na koji je obavezno doći.
*
     Stigao je novi broj Crkve na kemenu, pretplatnici nogu preuzeti svoj primjerak.