Župni oglasi

Nedjelja 26. VII. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   27. VII.  do 2. VIII.  2020.

 Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19.
U srijedu je sv. Marta.
U petak je sv. Ignac-ije, utemelčjiotelj isusovačkog reda
 *
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (27):    Za p. Peru Sentića, n. Ivan
                         Za p. Andru Butigana, n. Božana Sentić
                         Za p. Ivana Vasilja, n. Mirjana Mustapić
*
Utorak (28):     Za p. Veru Šutalo, n. Vicko
                         Za p. Anđelka Bačića, n. obitelj
                         Za p. Peru Bačića, n. obitelj
*
Srijeda (29):     Za p. Viktora Markova, sin Žarko
                         Za p. svećenike koji su služili u Neumuj, n. Katica Poljo
                         Božica Maretić za svoje pokojne
    *
Četvrtak (30):     Za p. Karla Mišetića, n. obitelj
                             Za p. Karla Mišetića, brat Mario
                              Za p. Karla Mišetića, n. prijatelji Ivan, Vedran i Marin
                              Za p. Nedjeljka Tapalovića, n. Marina Bogoje
  *
Petak (31):       Za p. Stanu i Slavka Milinković, n. Nada Krešić
                         Ivica Maslać za svoje pokojne
                         Za p. Mariju – Marinu Raič, n. obitzelj
*
Subota (1): Duži 9:       Za p. Marinku Diodig, n. Dana Milanoović
                                      Za p. Anicu Matuško, n. Dana Milanović
                    Crkva:        Za p. iz ob. Topić, n. ob. Đandara
                                       Za p. iz ob. Đandara, n. obitelj
                                       a p. Nikolu Šutala, n. brat Đuro
       *
Nedjelja (2):  Župska cr. u 9:       Mijo i Mara Ćorić, dijamamntni jubileaj
                                       u 11:        Za p. Mariju – Marinu Raič, n. Ruža
                      Nova cr.    u 7 i 30    Za p. Matiju, Antuna  i Josipa, n. Jasenka Sremac
                                        u 19:         Z a  n a r o d
*
U ovom su tjednu prva, subota i nedjelja, prigoda za ispovijed sat prije sv. misa.
*
     Sakrament svete ženidbe po zakonima svete Crkve žele sklopiti:
JOSIP OBAD, sin. pokojnog Željka i Gordane r. Raguž   –
PETRA KALAUZ, kći Draganova i Ankice r. Bogdanović