Župni oglasi

Nedjelja 28. VI. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   29.  VI –  5. VII.  2020.

*
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 9 i misa mladih u 11 sati.
Nova crkva: jutarnja u 7 i 30 i večernja sveta misa u 19
*
U ponedjeljak je svetkovina sv. Petar i Pavao.
*
U četvrtak je klanjanje izloženom sakramentu.
*
U petak je sv Toma apostol.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (29):    Za p Marka Puljića
                         Za p. Peru, Ranka i Milana, n. Mato Savić
                         Za p.  Marka Marića
*
Utorak (30):     Za p. Karla Mišetić, n. obitelj
                          Za p. Vladu i Anđu Šimić, n. obitelj
                         Za p. Karla Mišetića, n. obitelj Gavran
*
Srijeda (1):       Za p Nikolu Nokovića i Jozu Pažina, n. Normela
                         Za p. Janju i Blaža, n. ob. Krmek
                         Ilka Ćorić za pokojne roditelje
*
Četvrtak (2):    Za p. Katu i Vidu Papac, n . Luca Tomašević
                         Za p-u Vidu Raič, n. djelatnici JADRA PROMETA
                         Djelatnici JADRAN ROMETA za svoje p.  radne kolege
*
Petak (3):         Za p. Zoru Maslać n. sin Josip
                         Za p. Vidu i Ružu Konjevod, n. kći Anđelka Jogunica
                         Za p. iz ob Prkačin i Matić, n. Ivka i Luka
                         Za p. Nedjeljka Pavlovića, n. sin Mirko
*
Subota (4): Duži 900:    Za p. Slavicu Katić, n. suprug Nikola
                                      za Anicu Matuško n. Blaško
                    Crkva:         Za p Đuru Raiča, n supruga Neđa
                                       Za p. Janju Lovrić, n. obitelj
                                                                                                     *
Nedjelja (5):  Župna cr. u 900:      Za p. Vinku Vučić, n. Draženka Batinović
                                                       Za p. Marinku Dodig, n. Ante Batinović
                                       u 1100:      Janja Čamo za svoje pokojne
                         Nova cr. u 7 i 30:     Z a   n a r o d
                                       u 1900:       Za p. Ružu i Stjepu Bačić, n. kćeri
*
U ovom su tjednu prvi petak, subota i nedjelja, prigoda za svetu ispovijed sat prije svetih misa. Preoručujemo prvopriesnicima jedan od ovih termina.