Župni oglasi

Nedjelja 21. VI. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   22. – 28.  lipnja 2020.

*
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: jutarnja sv misa u 730 i večernja u 1900.
*
U srijedu je svetkovina rođenja sv Ivana Krstitelja. Po običaju večernja sv. misa bit će u novoj crkvi u 19 sati
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 1900 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (22):    Za p. Šćepu i Mandu Leženić, n. obitelj
                         Za p. Neđu, n. Neđeljka Leženić
                         Za p. Marka Raiča, n. obitelj
*
Utorak (23):    Za p. Nikolu Šutala, n. obitelj
                         Za p-g Vidu Džono, n. obitelj
                         Za p. don Ivana Mršu, n. Robert Hubjar
*
Srijeda (24):    Za p. Celu Markov, n. sin Žarko
                         Za p. Željka Krmeka, n. obitelj
                         Za p. Antuna Batinovića, n..obitelj
                              Za p. Antuna Batinović, n. ob. Maksimović
      *
Četvrtak (25): Za p Ivana Nikolića, n. brat Dario
                         Za p Mandu Jogunica, n. kći Cvija
                         Za p. Marka i Ivku Prižmić, n. Ruža Raič
*
Petak (26):       Za p. Peju Opačka, n. sin Josip
                         Za p. Jozu Bogdanovića, n. obitelj
                         Za p. Andru Butigana, n. Ivica
*
Subota (27):    Duži 900:    Za p Matu Batinovića, n. supruga Anica
                          Crkva:        Za p. Đuku Glavinića, n Zora Crnčević
                                            Za p. Niku Pavlovića, n. Pero i Vesna
                                            Za p. Juru i Mariju Jazvić, n. Mira Mišetić
*
Nedjelja (28):  Žup. cr. u 900:       Za p. Ivicu, Stjepana i Paulinu Galić, n. Dragan
                                       u 1100:       Za p. Ranka, Peru, Ivku i Danicu, n. Ružs Savić
                           Nova cr.  u 730:       Z a   n a r o d
                                         u 1900:     Za p. Đuru Glavinić, n. Pero