U subotu Bezgrješno Srce Marijino

lip 13, 2020 | Vijesti

U subotu  je Bezgrješno srce Marijino

U subotu  20 lipnqa slavimo spomendan Bezgrješnog Srca Marijina. Dovoljno je navesti samo to da je anđeo Mariju nazvao “milosti punom” i da je je otkrio veliku istinu riječima:”Gospodin s tobom”, jer gdje je milost i Gospodin tu nema nikakve vlasti Knez ovoga svijeta,. Marija je od svog začeća bezgrešna!  Marijina Bezgrješnost je naša radost: ona se pokazala baš kao majka ljubavi, srca puna milosti,  kao bezgrešna moliteljica veoma moćna  zagovornica u Kani Galilejskoj kada je Isus na njezinu molbu pospješio dolazak “njegova časa” i učinio prvo čudo. Iskoristimo njezino majčinsko srce i zagovorničku moć molitvima, kako za sebe tako i za cijeli svijet!.