Presveto Trojstvo 2020.

lip 5, 2020 | Vijesti

ŽUPSKI  OGLASI   8.  –  14.  lipnja 2020.

*
Iduće nedjelje je veliko slavlje naše župske zajednice: Prva sv. pričest naše dječice pod misom u 11 sati  U župskoj crkvi ima i kratka misa u 9 sati . U novoj crkvi je uobičajena večernja sv misa u 19 sati.
*
U četvrtak je svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi KristoveTijelovo. U župskoj crkvi je pučka sveta miasa u 9 sati, a glavno slavlje sa svečanom euharistijskom procesijom i blagoslovom naše župe i grada u 19 sati kod Križa. Iako je prva pričest tek u nedjelju, našim novi prvopričesnici mogu i ova godine ići pred sakramentom s laticama cvijeća
*
U petak konačno pružamo prigodu svima koji se nisu u krozmi ni u uskrsnom vremenu ispovidjeli da to učine jer ćemo imati čak 6 svećenika i više termina. Nadamo se da ćete se odzavati Termni će biti ovim rasoredom:  Prvopričesnici u 15 sati a od 15 i 30 roditelj  i ostali. Misa u petak iznimno neće biti u 19 sati nego nakon svete isovijedi oko 16. i 30.
Mnogi se po občaju isovijedaju i uz balgdan sv Ante pa će svi svećenici biti na uočnicu u petak u groblju od 17 sati, a misa uočnica počinje u 18 sati
*
U subotu je blagdan sv. Ante sv. misa u groblju  je u 11 s peigodm za ispovijed od 10 sati kada ćemo na raspolaganju biti samo nas dvojica! Večernja sv. misa i na sv. Antu je u župskoj crkvi u 19 sati.
*
Kroz tjedan su  sv. mise u 19 sati ovim rasporedom;
*
Ponedj. (8):      Za p. Žarka i Anicu Biokšić n. kći Vesna Pavlović
                         Za p-g. Ivu i Mandu,  n. sin Neđo Mišković
                         Jozo Vuletić za svoje pokojone
*
Utorak (9):        Za p. Miroslava i Ivu Šimić n. Ankica Marenić
                         Za p. Zdravku i Željku Krešić n. Danijela Butigan
                         Za p. Vidu Džono n. obitelj
*
Srijeda (10):     Za p. Mišu Krmeka n. obitelj
                         Za p. Gorana Sentića n. Jerko
                         Za p. Maru Šutalo, n sin. Đuro
   *
Četvrtak (11):      Ž. crkva 900:       Za p. don Ivana Pavlovića n. Pero
                                                         Za svoje pokojne n. Ivka Šanje
                                                         Za p. iz obitelji Matić n. Vlado Matić
                             Križ a 1900:        Mato Sentić za svoje pokojne
                                                         Ivica Kalauz za svoje okojne
*
Petak (12):      Crk.ko 16 i 30:        Za p. Neđu, Martina, Cviju i Božu n. Ilija i Marina
                                                          Za p. iz obitelji Njavro i Perić n. Mladen i Ivanka
                                                          Za p. iz obitelji Krešić i Matić n. Martina
                        Uočnica  u 1800:        Za p. Antu Ćapetu n. Boba
                                                            Za p. Antu Ćapetu n. obitelj Marković
*
Subota (13):    Sv. Ante 1100:         Za p.Antuna Batinovića i sve p. u groblju n. ob Čuljak
                        Ž. crkva 1900:         Za p. Mariju i Ignacija-Antu n. kći Franica Krmek
                                                      Za p. Ivu Barbarić n. Anđela Vukasović
                                                      Za p. Šćepana Marića, n unuk Šćepo
*
Nedjelja (14):  Ž. cr. u 900:         Za p. Jurinka Raiča n. obitelj Lovrić
                                 u 1100:        Z a   n a r o d
                   Nova cr.  u 1900:      Za p. Božu Krmeka n. ob