Župni oglasi

Nedjelja 24. V. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   25.  –  31.  svibnja 2020.

*

Iduća nedjelja je svetkovina DUHA SVETOG. Svete mise su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: večernja sveta misa u 1900.
*
Kroz tjedan su  sv. mise sa svibanjskom obožnošću 1900 sati ovim rasporedom;
                                                                 *
Ponedj. (25):    Za p. Mandu Krešić, n. Danica Butigan
                         Za p. iz ob. Bogdanović i Bjeopera, n. Pero i Ana
                         Za p. iz. ob. Prović i Majstorović, n. Mirko i Snježana
                                                               *
Utorak (26):     Za p. iz ob. Marić i Šutalo, n. Anđelko i Ana
                         Za p. Petra Vuletića, n. Anka Krešić
                         Za p. iz ob Raič i Vojvoda, n. Ruža Raič
                                                                  *
Srijeda (27):    Za p Petra i Jelu Radoš, n. Alojz
                         Mato Mišković za svoje pokojne
                         Za p. Peru, Bobu i Andru Čamo, n. obitelj
                                                              *
Četvrtak (28):  Za p. Mariju, n. ob. Koljnrekaj
                         Za p. Floberta, n. ob. Koljnrekaj
                         Za p. iz ob. Glavinić i Jurković, n. Marijana
                                                                   *
Petak (29):       Za p. Ivana Glavaša, n. obitelj
                         Za . Ivana Glavaša, n. prijatelji
                         Za p. Marinka Lovrića, n. Draženka Mustapuć
                                                               *
Subota (30):        Duži 900:    Za p. Antu Matuška, n. Blaško
                              Crkva:         Za p. Karla Mišetića, n ob.
                                                 Za p. Lovru Raiča, n. Nikša
                                                 Za p. Đuru i Anicu Pavlović, n. Ruža Kralj
                                                               *
Nedjelja (31)Župna cr. u 900:       Za p. Šćepana Marića, n. supruga Anica
                                         u 1100:     Za p. don Ivana Pavlovića, n. Pero Nikin
                           Nova cr.  u 1900:     Z a   n a r o d
*
     Ovih dana je u Gospodinu preminuo naš župljanin Šćepan Marić opremljen svetim sakramentima. Pomoimo se za pokoj njegove duše