Prva sv. Pričest i sv. Krizma u Neumu

svi 16, 2020 | Vijesti

Do sada se običavalo da Prva sv. Pričest bude na blagdan Duhova, a sv. Krizma na blagdan Gospe od Zdravlja. Ove je godine pandemija sve oporemetila. Što e iče Prve pričesti ne može biti na Duhove, a kad se znatno ublaže predostrožnosti od pandemije održat ćemo sastanak s roditeljima prvopričesnika i dogovmo odrediti datum kako bude većina željele. Što se tiče svete Krizme nadamo se da će i ove godine biti na blagdan Gospe od Zdravlja o čemu još ne možemo sa sigurnosti ništa reč.