Župni oglasi

Nedjelja 10. V. 2020.

ŽUPSKI  OGLASI   11.  –  17  svibnja 2020.

 *
VAŽNA OBAVIJEST! Priupili smo i dijelom posudili određeni broj plastičnih stolica koje stoje na Trgu pred garažom. Slobodno se poslužite i smjestite gedje vam odgovara po pravilima stožra i lijepo molimo da ih poslije upotrebe vratite na njihovo mjesto, kao i to da ih čuvate jer su dobrim dijelom posuđene!!!
*
Svete mise iduće nedjelje su uobičajenim rasporedom:
Župska crkva: pučka sveta misa u 900 i misa mladih u 1100 sati.
Nova crkva: večernja sveta misa  u 1900.
*
U utorak je sv Leopold Bogdan Mandić
*
U četvrtak je sv Matija apostol
*
Kroz tjedan su  svete mise sa svibanjskom pobožnošću uz Gospinu fontanu u 1900 sati, a bit će ovim rasporedom;
*
Ponedj. (11):     Za p. Iliju Bogdana, n. obitelj
                         Za p. Božu Danićića, n. obitelj
                         Za p. Spaseniju  i Božu Bender, n. sin Željko
*
Utorak (12):      Za p. Božicu i Marka Papić, n. Marija
                         Za p. Anđelka, Peru, Lucu i Ivana, n. Ivica Raič
                         Za p. Peru, Cvijetu  i Iliju Raič, n.  Vide Raič
*
Srijeda (13):      Za p. Maru i pok. iz ob Menalo, n. Ruža Konjevod
                         Za p. Nikolu Jonjića, n. kći Božana
                          Za p. Lazara Raiča, n. Zdravko
  *
Četvrtak (14):    Za  p. Anicu Matić, n. sin Marinko
                         Za  p. Stjepana Leženića, n. obitelj
                         Za p. Nikolu Konjevoda, n.  Ruža
                         Za  Anicu i Matu Matić, n. sin  Jozep
*
Petak (15):       Za. p. Božicu Menalo, n .Danica Butigan
                         Za p-u Ivu Šimić, n. obitelj
                         Za p. iz ob Krešić  i Milinković, n. Andrija i Nada
 *
Subota (16):Duži 900Za p. iz ob. Batinović i Vučić, n. Ante i Draženka
                    Crkva:       Anđa Katić za svoje pokojne
                                     Vinko Krmek za svoje pokojne
                                      Mara Krmek za svoje pokojne
 *
Nedjelja (17):  Župna cr. u 900:     Za p. Danicu i Stjepana, n. sin Miro Šutalo
                                       u 1100:    Za p  Anu Matuško, n. Marijana Matić
                        Nova cr.   u 1900:   Z a   n a r o d
*          
     S obzirom na plastične stolice pred garažom kad su mise pred crkvom, sobodno se poslužite i smjestite po propisima negdje u  hladovini, a posslije ih vratite ispod nastrešnice zbog kiše. Nemojte ih ostavljati iza sebe jer tko će ih vratiti ako nevi. Čuvajte ih, posuđene su i treba ih vratiti!
*
    Konačno je stiglCrkve na kamenu i to dva broja za posljednja dva mjeseca! stavljena je na stol. Pretplatnici neka uzmu svoje broje. Imena nisu zapissana